Ordlista för dig som arbetar med content marketing

CPC, CPM, daily cap och conversion. Detta är bara några av alla begrepp som hör till området content marketing – och det är inte alltid så enkelt att hålla reda på vad alla uttryck betyder!

Vår ordlista inom content marketing får du gärna skriva ut och använda för att snabbt kunna få koll på de vanliga begreppen inom content marketing.

Ordlistan finns att ladda ner här.

Vill du veta mer om våra tjänster för content marketing?
Klicka här för att läsa om hur vi kan hjälpa dig att nå ut med ditt budskap!