Journalister och kommunikatörer- Sveriges sämsta kärleksrelation?

Cisions journalist- och kommunikatörsundersökning. Om relationen mellan journalister och kommunikatörer vore en kärleksrelation, hur skulle den då se ut? I årets upplaga av Cisions journalist- och kommunikatörsundersökning står det klart att kommunikatörerna är långt mer förälskade i journalisterna än vice versa.

Av journalisterna är det endast 18 % som upplever kontakten med kommunikatörer som positiv, medan hela 52 % av kommunikatörerna ser relationen på samma sätt. Kommunikatörerna tycker att det finns en ömsesidig respekt, medan journalisterna verkar känna att kommunikatörerna inte fokuserar på rätt saker när de skickar nyheter till dem.

Journalisterna tycker att det viktigaste i en nyhet är kontaktuppgifterna (62 %), medan kommunikatörerna lägger minst tid på just det. Flera journalister menar att kontaktuppgifterna i pressmeddelanden ofta går till någon som antingen inte vet att han eller hon står som kontaktperson, eller som inte är anträffbar när journalisten försöker nå dem. Både kommunikatörer och journalister är däremot överens om att både rubrik och ingress är viktiga.

Förutom att belysa relationen mellan journalister- och kommunikatörer, ger årets undersökning svar på frågor som rör kommunikatörers vardag och deras yrkesroll. Den ger bland annat svar på vilka digitala kanaler kommunikatörerna satsar mest på under 2016 och hur de kommer att arbeta med produktion av innehåll framöver.

Ladda ner årets undersökning (kostnadsfritt)