Svenska journalister stora på Twitter

Idag publicerar vi en enkät som vi har gjort bland 727 svenska journalister om hur de använder mikrobloggar.

Den generella bilden som undersökningen ger är att en stor andel journalister använder Twitter och många gör det i sitt arbete. Framförallt används Twitter för research.

Några slutsatser ur undersökningen:

  • Totalt använder 46 procent av de journalister som svarat på undersökningen mikrobloggar.
  • 20 procent av de journalister som svarat på undersökningen har både skrivit och läst en mikroblogg. IT‐ och nöjesjournalister skriver mer än andra.
  • 26 procent har enbart läst och inte skrivit i mikrobloggar. Politik‐ och utrikesjournalister läser mer än andra.
  • Research är det vanligaste yrkesmässiga användningsområdet för mikrobloggar anger 35 procent av journalisterna som använt en mikroblogg. Andra användningsområden är att publicera nyheter (23 %) och att profilera sig i sin yrkesroll och sprida sitt namn (22 %).
  • Twitter är det verktyg som är vanligast när journalister mikrobloggar, med 96 procent av de mikrobloggande journalisterna som användare. Svenska Bloggy är en uppstickare med 18 procent.
  • 18 procent av journalisterna anser att mikroblogar är viktiga i det journalistiska researcharbetet.
  • 43 procent anser att mikrobloggar handlar om privatliv och skvaller och inte är intressanta.
  • 50 procent tror att fler journalister kommer att använda mikrobloggar i framtiden.
  • Nöjesjournalister är de som i störst utsträckning anser att mikrobloggar är viktiga, både i det journalistiska researcharbetet (31 %) och som en viktig nyhetskanal (38 %), att jämföra med exempelvis utrikesjournalister, där 22 procent anser att mikrobloggar är viktiga i det journalistiska researcharbetet och 20 procent ser det som en viktig nyhetskanal.

Visserligen genomfördes enkäten innan protesterna i Iran efter presidentvalet. Men det är lite förvånande att utrikesjournalisterna verkar vare bland de som anser att mikrobloggar är minst viktiga.

Läs hela undersökningen: Svenska journalister stora på Twitter

Eller ladda ned rådatat i Excel-format: Journalister och mikrobloggar – Rådata
Uppdatering: Metros artikel om undersökningen.