Caroline Forsshéll, ordförande SPINN-juryn, förutspår PR-trender för 2017

Vad tror årets ordförande för SPINN-juryn, tillika marknadschefen för LiDL, Caroline Forsshéll, om PR-Sverige 2017?  
Hör när hon berättar om sin syn på branschens utveckling det kommande året: