Vem lyssnar du mest på när du ska köpa något – en journalist, en kändis eller kollegan i båset intill? I Cisions globala rapport om utmaningar och trender bland kommunikatörer undersöks vilka typer av influencers och påverkare som har störst inflytande över konsumentbeteendet. Kommunikatörer från sju olika länder har deltagit och resultatet visar tydliga skillnader mellan de olika marknaderna – skillnader som är viktiga att ha koll på när det är dags att kommunicera internationellt.

USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige och Kina har alla deltagit i Cisions globala kommunikatörsundersökning om vilka grupper som har störst inflytande över konsumentbeteende i respektive land. Tabellen nedan illustrerar vilka slags influencers som rankas som de tre mest effektiva för att påverka konsumentbeteendet (siffrorna inom parentes visar de som rankats som de mest effektiva):

USA: Traditionella journalister rankades högre här än i något annat land. Den traditionella journalistiken har som bekant blivit något av en vattendelare sedan Trump tillträdde, något Edelman Trust Barometer 2019 intygar där primärt republikanska väljare visar en stor misstro till medier i allmänhet. Ur ett kommunikatörsperspektiv är signalen dock tydlig – traditionella journalister rules!

Kanada: Här ser vi den minsta skillnaden mellan det vanligaste och det mest ovanliga svaret för alla länder i undersökningen. Svaren är med andra ord rätt jämt fördelade även om vanliga konsumenter och kändisar ligger i topp medan endast 27 % lyfter chefer och beslutsfattare som inflytelserika aktörer.

Storbritannien: I Storbritannien är det istället stora skillnader mellan svaren, medan vanliga konsumenter toppar influencerlistan på 61 % är det bara 24 % som rankar chefer och beslutsfattare som ett av de tre mest tillförlitliga alternativen. Samtidigt har traditionella journalister det allra lägsta förtroendet av samtliga länder i undersökningen (40 %). Detta kan vara värt att ha i åtanke när du kommunicerar mot Storbritannien.

Frankrike: Bloggare rankas högre här än i något annat land och kändisar har allra störst inflytande. Samtidigt har vanliga konsumenter rekordlågt förtroende. Om du vill kommunicera mot Frankrike kan det med andra ord vara en god idé att sätta dig in i vilka bloggar din målgrupp konsumerar och lägga mindre fokus på att nå höga placeringar på review-sidor.

Tyskland: Chefer och beslutsfattare rankades högre här än i något annat land. Med en tydlig hierarki är det inte konstigt att högt upsatta personer har inflytande även i andra frågor. Detta intygas i Edelman Trust Barometer 2019 där 73 % av de tyska svarande uppger att de litar på arbetsgivaren. Beroende på vilken typ av konvertering du vill ha och om du arbetar inom B2B kan det vara extra intressant att övertyga beslutsfattare eftersom de dels besitter ett förtroendekapital men har budgetansvar och kan välja att investera i din produkt eller tjänst.

Sverige:  Anställda rankas högre i Sverige än i något annat land när det kommer till inflytande. Faktum är att de rankas högre än både journalister och kändisar. En anställd upplevs som uppriktig och när denne verkligen går i god för produkten den har varit med och tagit fram (och sett vad som pågår bakom kulisserna), då litar vi på det. Employee advocay är därför superviktigt i Sverige, något som inte kan fixas med en handvändning utan snarare är resultatet av sund företagskultur och nöjda medarbetare.

Kina: Kändisar rankas inte bara högre i Kina än i något annat land, de har även störst inflytande inom landet och upplevs som mer tillförlitglig än både journalister och vanliga konsumenter. Detta är något entreprenören Tom Xiong intygade när han gästade Cisions podcast Passion för kommunikation. Kändisar som influencers är oerhört dyra men också väldigt kommersiella vilket gör det genomskinligt för företag att betala dem för att bara publicera ett inlägg. Detta har resulterat i att många varumärken gör mycket djupare samarbeten med dem.

Vad innebär detta?

Eftersom de mest inflytelserika har olika roller i olika länder finns det inget färdigt recept för hur du ska nå ut med ditt budskap världen över. Den viktigaste slutsatsen är att kulturer formar olika uppfattningar om inflytande och eftersom resultaten skiljer sig världen över måste även dina strategier anpassas. När det kommer till kritan handlar det om det vanliga; Rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Se till att göra din research innan du börjar kommunicera mot en ny marknad. Vilka är det du vill nå ut till och vem är det målgruppen ser upp till? Detta gäller inte bara för olika länder utan spänner över olika demografiska aspekter såsom ålder, genus, stad, intressen med mera.

Hur går jag vidare?

För att förstå hur du bäst anpassar din kommunikation efter olika medieklimat bör du läsa såväl vår globala kommunikationsrapport som vår globala journalistrapport för att bilda dig en helhetsuppfattning om läget:

Cision hjälper dig nå rätt influencers

Cision erbjuder marknadens största mediedatabas där du enkelt letar upp kontaktuppgifter till journalister, redaktioner och influencers i Sverige och globalt. Numera har vi även kontaktuppgifter till Instagram- och YouTubeprofiler, allt för att du ska hitta rätt väg till din målgrupp. Boka en demo idag och hitta rätt lösning för dig!