Förändringar i Allmänna villkor från och med december 2015

Bäste kund,

Från och med december 2015 kommer nya allmänna villkor att gälla. Här kan du ladda ner och läsa aktuella villkor.

Som alltid är du varmt välkommen att höra av dig till oss om du har några synpunkter, frågor, förslag eller funderingar kring vår verksamhet och våra förehavanden.

Vänliga hälsningar

Magnus Thell
CEO Cision

Ladda ned allmänna villkor på svenska här.

Changes in general terms and conditions from December, 2015

Dear Customer,
As of December, 2015, new general terms and conditions will apply. Click here to take part of the full terms and conditions.

As always, you are more than welcome to contact us if you have any comments, questions, suggestions or concerns regarding our activities and business.

Best Regards
Magnus Thell
CEO Cision

Download our general terms and conditions in English here.