Produktchefen om höjdpunkter och nyheter i CisionPoint


Jimmy Risberg arbetar som produktchef på Cision Nordics och ansvarar för den löpande utvecklingen av CisionPoint. Läs hans reflektioner kring vad som har hänt det senaste kvartalet, vilka funktioner han ser som underskattade och vilka kommande utvecklingsområden som är prioriterade för att underlätta arbetet för dig som användare. 

 

Vad skulle du lyfta fram som den största nyheten i CisionPoint det senaste kvartalet?

Det har hänt mycket det senaste kvartalet, men jag skulle vilja lyfta fram åtminstone tre punkter lite extra:

  • Den nya laghänvisningsfunktionen i utskicksdelen med automatisk datum- och tidskonvertering som inte bara täcker in MAR, utan också lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument samt relevanta kombinationer av dessa (översatta till de nordiska språken och engelska).
  • Möjligheten att förhandsgranska och jämföra språkversioner, både innehåll och mottagare, är något som varit efterfrågat länge av våra kunder och naturligtvis roligt att kunna leverera.
  • Att vi tagit steg till en smidigare implementation av våra hemsideslösningar i form av iframe-versioner av vår kursgraf och ticker samt att vi numera har möjlighet att leverera ägardata för bolag noterade i Finland känns jättekul. 

Nedan ser du bildexempel på hur laghänvisningsfunktionen ser ut i CisionPoint

file
file

Finns det några funktioner i CisionPoint som du tycker att fler borde upptäcka?

Absolut! Vissa har funnits länge, som hur man använder utskicksprofiler för att ha alla mottagare och målgrupper förvalda och klara för en viss typ av utskick.  Jag tror exempelvis att det är relativt okänt att även valen du gör i contentsteget sparas i din profil så att du exempelvis kan ha MAR-plattan färdig vid utskick relaterade till MAR. På samma tema gillar jag att man numera har möjlighet att välja sina favoritkanaler och listor så att de hamnar överst bland mottagarvalen. 

"Att vi har ett globalt nätverk av journalister, medier och bloggare verkar enligt våra kundundersökningar gått många förbi, så även det måste jag lyfta fram som en fantastisk möjlighet för bolag med intressen utanför Sverige och Norden att titta närmare på!" 

Har du några favoritfunktioner i CisionPoint? 

Min personliga favorit är nämnda utskicksprofiler då de sparar mycket tid och säkerställer att man inte missar någon viktig mottagare. Jag tycker också om möjligheten att under utskicksinställningar sätta sin egen designmässiga prägel på nyhetsrummet i Cision News.

Har ni något spännande på gång utvecklingsmässigt i verktyget inom de närmaste kvartalet?

Det finns en hel del spännande på gång och utan att vara alltför detaljerad kan jag säga att fokus ligger på att göra det betydligt enklare och smidigare för våra kunder att distribuera sina nyheter, pressmeddelanden och rapporter. Hur mycket vi hinner med på den här sidan kvartalet återstår att se, men jag är hoppfull om att vi ska kunna leverera delar av det som ligger i pipen redan innan årsskiftet! 

Det viktigaste ur compliance-synpunkt är dock införandet av ESEF och att säkerställa distributionen av det nya formatet till börser, myndigheter och andra relevanta mottagare. För våra kunder tyder allt på att det inte innebär någon stor förändring i distributionsförfarandet, men självklart desto större gällande produktionen av, framför allt, årsredovisningen.