Relationen mellan journalister och kommunikatörer är en ständigt pågående terapisession. I fjol berättade vi om den komplicerade kärlekssagan där kommunikatören hyste betydligt starkare känslor än journalisten. 2016 sade två av tio journalister att de upplevde kontakten med kommunikatörer i arbetet som positiv. I dag är det dubbelt så många som ger tummen upp till kommunikatörer, ett tydligt tecken på att medielandskapet håller på att ritas om i realtid. 

Cisions journalist- och kommunikatörsundersökning är gjord i två delar, där journalister och kommunikatörer har svarat på olika enkäter med frågor som är anpassade för respektive fält. Enkäten har varit öppen under 5 veckors tid mellan den 7 mars och 19 april 2017. 499 journalister och 561 kommunikatörer har deltagit i undersökningen.

Trevlig läsning!

LADDA NED ALLA DELAR HÄR