Bilaga om offentlig sektor

Precis som förra året har vi även tittat närmre på hur kommunikatörer i offentlig sektor skiljer sig från sina kollegor i andra branscher. Årets trender visar bland annat att kommunikatörer inom offentlig sektor prioriterar andra kanaler än genomsnittet och hur det liggertill med satsningar på influencersamarbeten som verkar vara en vattendelare.

Dessutom visar det sig ha det skett en boom när det kommer till mätning av innehåll på hemsidan inom offentlig sektor. Över 6 av 10 inom offentlig sektor utvärderar innehåll månadsvis eller oftare och med de siffrorna är de bäst i klassen!

Ladda ned bilagan här!