COVID-19 och dess påverkan på media


I takt med att det gamla medielandskapet förändras och förvandlas till ett digitalt ekosystem fyllt av konkurrerande plattformar och nyhetsmedier ställs journalister varje år inför nya utmaningar. Till det har en global pandemi lamslagit världen och gjort alla till coronaspecialiserade journalister.

När vi på Cision skickade ut vår enkät för journalistrapporen State of the Media hade den globala pandemin ännu inte brutit ut. Eftersom pandemin redan påverkar det globala medielandskapet och kommer att fortsätta göra det under en överskådlig framtid, skickade vi nyligen ut några kompletterande frågor specifikt relaterade till COVID-19 som vi adresserar i denna corona-specifika del av den större journalistrapporten State of the Media 2020.

COVID-19 och dess påverkan på media besvarar frågor som:

  • Vilka typer av berättelser som journalister letar efter i rådande pandemi
  • Hur pandemin har påverkat preferenserna kring mottagna pitchar
  • Hur kommunikatören kan vara till störst hjälp för journalisten under krisen

Ladda ner rapporten här