Genom att utvärdera hur nyheter och sociala medier påverkar företags rykten hjälper vi finansiella institutioner att låsa upp en avgörande skillnad – kundupplevelsen

Fokusera på kundupplevelsen

I den starkt konkurrensutsatta finansiella sektorn spelar kundupplevelsen en avgörande roll. Cisions analytiker jobbar med er för att identifiera och mäta nyckelfaktorer som är av nytta för era mediekampanjer.

Hantera en kris

Saker går fel. När det gör det kan Cisions analytiker hjälpa dig att mer effektivt hantera era strategier genom att utvärdera hur effektiva och autentiska era budskap är.

Förstå regionala utmaningar och preferenser

Kundförväntningar kan variera beroende på region och vad det handlar om för produkt. Cisions analytiker är införstådda i dessa nyanser vilket gör det möjligt att fokusera på såväl individuella kundsegment som att summera olika perspektiv bland olika segment.