Q: Vad för slags verksamhet bedriver PRIME Research?

A: Från åtta internationella kontor och på över 100 språk, förenar PRIME Research talang med teknik som hjälper kommunikatörer demonstrera och generera PR-värde och ROI. Företaget integrerar, analyserar och utvärderar medieprestationer på alla kanaler – sociala, digitala, tryckta och sändande kanaler – för att leverera processbara inblickar och strategisk vägledning för bättre kommunikationer och affärsresultat.

 

Q: Varför har Cision förvärvat PRIME Research?

A: Med Cision Communications Cloud® blir Cision en av de ledande leverantörerna av teknik och programvara för marknadsföringskommunikationer och PR-proffs. Genom att införliva PRIME har Cision lagt till ledaren i professionella tjänster för mätningar och inblickar i media och ROI-analyser för kommunikationsprogram i sin portfölj. Detta hjälper Cisions mål att hjälpa kommunikatörer att identifiera influenser, skapa och distribuera meningsfulla kampanjer, och tillskriva värde för dessa satsningar.

 

Q: Vilka fördelar tillhandahåller PRIME Research till sina kunder? Vilka är några av de mer notabla kunderna (ur ett varumärkes- och/eller användarperspektiv).

 A: PRIME erbjuder en mängd tjänster för bevakning och inblick för att hjälpa kommunikatörer tillskriva värde till deras kampanjer och fatta mer intelligenta beslut om meddelandeförmedling och varumärkesinitiativ t.ex.:

  • Realtidsbevakning och analys över digital media, tryckt media, TV och online-nyheter, samt bevakning av alla relevanta kommunikationer för kunder på social media, inklusive Twitter, Facebook, Google+, YouTube, bloggar, forum, WeChat och Weibo.
  • Kundanpassade rapporter med relevanta nyheter från hela världen, tillgängliga 24/7. Med den högkvalitativa innehållsanalysen som översätts automatiskt, kan globala varumärken förstå vad som sägs om deras respektive företag när som helst på 80 marknader, alla större sociala nätverk, 70 000 nyhetskällor online, 20 000 forum och bloggar, och 9 000 tryckta mediekällor.
  • Avancerade analysverktyg som möjliggör för kunder att definiera analyser för särskilda ändamål de måste utföra på sina kommunikationsprogram, med förmågan att exportera datan för användning inom deras organisation.

PRIME har en mycket imponerande lista över kunder inklusive MasterCard, Jaguar och Honda. Du kan läsa kundernas vitsord här.

 

Q: När kommer affären att slutföras? 

A: Slutligt godkännande beror på flera faktorer inklusive lagstadgade godkännanden.  Vi kommer att informera marknaden när uppdateringar finns tillgängliga.

 

Q: Kommer PRIME fortfarande att verka som ett oberoende varumärke i Cisions portfölj?

A: PRIME har ett mycket starkt kategorivarumärke och har ett högt anseende inom bevakning och rapportering i mediebranschen. PRIMEs varumärke, tillsammans med Cisions varumärke kommer att finnas kvar så länge som det bäst tjänar våra kunder och slutmarknad.

 

Q: Cision köpte Bulletin Intelligence tidigare i år. Vilken, om någon, är sambandet mellan köpet av den tjänsten och PRIME Research?

A: Förvärvningarna av Bulletin Intelligence och PRIME cementerar båda Cisions åtagande med att ge sina kunder de bästa bevaknings- och rapporteringstjänsterna som finns. Båda dessa tjänster sträcker sig utöver vanlig, programmatisk rapportering för att ge djupgående analyser så att kunder kan fatta bättre informerade beslut beträffande deras strategiska kommunikationsprogram. När vi nu införlivar PRIME i Cision-portföljen kommer en större harmonisering att ske mellan PRIME, Bulletin, och kärnverksamheten med Cision Intelligence-tjänsterna för att leverera ännu mer värde till Cisions kunder.

 

Q: Hur får jag mer information?

A: Kontakta din kundansvarige för mer information och lär dig mer genom att läsa pressmeddelandena.