Cisions förvärv av PR Newswire klart

Vi på Cision är stolta över att kunna meddela att vårt förvärv av PR Newswire nu är klart.

Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder nya spännande globala produkter och tjänster inom PR, IR, sociala medier, distribution av nyheter och multimedia och analys. På sikt finns allt på en integrerad plattform.

Våra investeringar fortsätter möjliggöra för företag att dela sina nyheter och nå ut till de målgrupper som är relevanta för dem.

Läs pressmeddelandet.

Nedan kan du läsa mer om vad förvärvet betyder för dig som kund och för dig som vill bli kund.

Vad gör PR Newswire?

PR Newswire erbjuder produkter som hjälper kommunikatörer att skapa, optimera och distribuera nyheter i traditionella och digitala kanaler, samt i sociala medier.

Varför har Cision förvärvat PR Newswire?

Cision har förvärvat PR Newswire som en del av vår strategi att bygga en omfattande integrerad kommunikationsplattform. PR Newswire har ett stort globalt distributionsnätverk, som tillsammans med Cisions kommer ge kunderna branschens bästa erbjudande inom distribution, publicering, bevakning och analys. Genom sammanslagningen kommer vi fortsätta bevisa att vi ständigt ligger i framkant vad gäller kommunikationsteknologi.

Vad är fördelarna med PR Newswire?

Genom vårt förvärv av PR Newswire kommer vi att kunna erbjuda kunderna branschens största distributionsnätverk för nyheter, spridning till nyckelpersoner, omvärldsbevakning och analysverktyg.

Genom att lyfta fram de bästa produkterna och tjänsterna från både Cision och PR Newswire och integrera dessa kommer utbudet av verktyg ge kommunikatörer möjligheten att bli mer effektiva, datadrivna och tillförlitliga när de når ut med sina nyheter.
Sammanslagningen av plattformarna kommer innebära bättre spridning, uppföljning och analys och lyfta företagens budskapsdistribution för att nå rätt människor vid rätt tidpunkt.

Kommer både Cisions och PR Newswires produkter att bli underhållna? Kommer de förändras?

Vi kommer fortsätta att hålla igång både Cisions och PR Newswires produkter och tjänster och vi ser fram emot att dela med oss av de förbättringar vi kommer göra.

Vad innebär förvärvet för Cisions kunder?

Cisions kunder kommer inte uppleva något avbrott eller några operationella förändringar. 

I nästa steg kommer vi att arbeta för att integrera PR Newswires produkter och tjänster i Cisions kommunikationsplattform och på så vis ge tillgång till bästa distributionstjänsterna, en omfattande mediedatabas och utvärderings- och analysmöjligheter av både tradionella och sociala medier.  

Hur kan jag få mer information?

För mer information kan du fråga din kontaktperson här på Cision, maila oss på cision.se@cision.com eller läs pressmeddelandet här.