Översikt Analyze

Översikt Analyze

Översikt Analyze
Med vårt analysverktyg får du en översikt av de inhämtade träffarna i din omvärldsbevakning. I denna guide ger vi dig en överblick av menyer och funktioner i Analyze.

Läs guiden

Trenddiagram

Skapa trenddiagram

Vill du skapa ett diagram som visar inkomna träffar över tid, för en eller flera av dina bevakningar? I denna guide visar vi hur du gör!

Läs guiden

Tagga och analysera

Tagga och analysera

Skapa tagg
De artiklar och träffar som samlas på din bevakningssida kan kategoriseras med hjälp av taggar. Du kan manuellt tagga artiklar som positiva, negativa och neutrala för att arbeta med mediabild, eller tagga artiklar utifrån kategorier du själv väljer. I denna guide går vi igenom hur du gör när du vill skapa taggar i CisionPoint.

Läs guiden

Tagga och analysera dina bevakningsträffar
I denna guide visar vi hur du gör när du vill tagga din inkomna bevakning utifrån mediebild och därefter skapa ett tillhörande pajdiagram.

Läs guiden