Översikt Monitor

Kom igång med Monitor

I denna guide berättar vi kort om de olika delarna i verktyget Monitor där du sköter din omvärldsbevakning. Du får en överblick av startsidan, menyn, var du skapar sökagenter och hantering av pressrapporter. Guiden presenterar också bevakningssidan där alla dina inkomna bevakningsträffar samlas.

Läs guiden

Sökagenter

Skapa sökagenter

Lär dig var du lägger upp en sökagent, hur du lägger in sökorden och vilka valmöjligheter som finns för att få din sökning på precis det sätt du önskar. Du kan välja att läsa vår guide eller titta på en kort video som visar hur du går tillväga.

Läs guiden

Se film

Skapa en sökagent med boolesk sökteknik
För dig som föredrar att arbeta med boolesk sökteknik finns möjligheten att skapa omvärldsbevakning på detta sätt i CisionPoint. Du arbetar då med AND, OR och AND NOT samt parenteser för att bygga upp dina söksträngar. I denna guide visar vi hur det går till.

Läs guiden

Bevakning

Arbeta med din bevakning

Arkiv
I CisionPoint finns ett webbarkiv där du kan söka bland webbpubliceringar 90 dagar tillbaka i tiden. I denna guide visar vi hur du gör för att söka i arkivet.

Läs guiden

Skapa filter för din sökagent
Du kan göra inställningar för varje sökagent så att den letar efter rätt typ av artiklar. Välj vilka språk du vill bevaka, vilka länder du vill söka i, om det finns källor som du vill exkludera från din sökning och mycket, mycket mer.

Läs guiden

Lägg till spärrord i din sökagent
Dyker det upp irrelevanta träffar i din bevakning? Då kan du behöva arbeta med spärrord för att få bort träffar som inte är intressanta för dig. I denna guide visar vi hur du gör.

Läs guiden

Filtrera dina bevakningsträffar
På bevakningssidan samlas alla dina inkomna träffar från dina sökagenter. Här arkiveras träffar från flera år tillbaka i tiden om du varit kund hos oss länge. Du kan filtrera bland träffarna för att titta på en viss typ av artiklar. Du kan t.ex. sortera fram träffar från en viss tidsperiod och från en viss medietyp, så som bloggar, nyhetskällor online eller från Twitter. Du kan också sortera fram de träffar som är taggade eller otaggade, träffar placerade i RSS-flöden och träffar från ett visst land. Läs mer i denna guide där vi visar hur du gör och vilka funktioner som finns.

Läs guiden

Skapa en egen nyhetsträff
Bevakningsträffar som har missats av vår omvärldsbevakning, t.ex. för att vi inte bevakar just den källan, går enkelt att lägga till manuellt till din bevakningssida.

Läs guiden

Rapporter och innehåll

Skapa rapporter och dela innehåll

Inställningar för dagliga nyhetsrapporter
Varje dag kan du ta emot rapporter som listar de senast inkomna bevakningsträffarna. Du gör själv inställningar för hur du vill ta emot dessa rapporter. Du kan på egen hand administrera rapporter till dina kollegor, välja vilka som ska få vilket innehåll och på vilka tider.

Läs guiden

Skapa en manuell nyhetsrapport
Från bevakningssidan kan du markera vilka artiklar du skulle vilja e-posta till en eller flera kollegor. De mottar sedan ett mail som ser ut som en vanlig daglig nyhetsrapport – skillnaden är att du har valt innehållet.

Läs guiden

Skapa en pressrapport
Du kan sammanställa din bevakning i pressrapporter. Du väljer själv vilka artiklar och träffar som ska ingå och klickar dig sedan igenom ett verktyg där du gör inställningar för utseendet på rapporten. Den färdiga pressrapporten går sedan att exportera som Word eller PDF.

Läs guiden

Bifoga PDF-filer i din pressrapport
Denna guide visar hur du gör ifall du vill synliggöra PDF-dokument i en pressrapport. PDF-dokumenten kan dels vara inhämtade genom printbevakningen eller manuellt uppladdade på bevakningssidan.

Läs guiden

Skriv ut bevakningsträffar
Artiklar och bevakningsträffar på din bevakningssida kan enkelt exporteras till PDF-format och skrivas ut.

Läs guiden

Taggar

Arbeta med taggar

Tagga dina bevakningsträffar
De artiklar och träffar som samlas på din bevakningssida kan kategoriseras med hjälp av taggar. Du kan manuellt tagga artiklar som positiva, negativa och neutrala för att arbeta med mediabild, eller tagga artiklar utifrån kategorier du själv väljer. Du kan också tagga artiklar så att de hamnar i ett RSS-flöde.

Läs guiden

Ta bort taggar från dina bevakningsträffar
I denna guide visar vi hur du gör för att ta bort en eller flera taggar från någon av dina artiklar som du valt att kategorisera med hjälp av taggar.

Läs guiden

RSS-flöde

Hantera ditt RSS-flöde

Publicera en bevakningsträff i ditt RSS-flöde
Om du väljer att hantera ett manuellt RSS-flöde från din bevakningssida så måste du själv ange vilka artiklar och träffar som ska synas i ditt flöde. I denna guide visar vi hur du gör. Alla RSS-flöden skapas av vår IT-avdelning, så är du intresserad av ett flöde till din hemsida eller ditt intranät, ta kontakt med din säljare så hjälper de dig och ger dig en länk som du kan implementera på din sajt.

Läs guiden

Avpublicera en bevakningsträff från ditt RSS-flöde
Vill du ta bort en redan publicerad artikel i ditt RSS-flöde? Följ denna guide där vi visar hur du gör.

Läs guiden