Ska ditt bolag börsnoteras? Då finns en rad saker du ska ha i åtanke för att vara väl förberedd för den stora dagen. David Calusdian på Sharon Merrill har listat sju saker. Du har dem här.

  1. Utveckla din IR-hemsida. Att hitta investerare är en sak, att underhålla dem och bygga relationer är en annan och vikten av att ha en väl fungerande och tilltalande hemsida är en förutsättning. Med en egen plattform har du en kanal du själv äger, där du kan publicera innehåll såsom Frequently Asked Questions (FAQ) såväl som information om styrelse och ledningsgrupp. Det mest kostnadseffektiva sätt att åstadkomma detta är genom att anlita extern hjälp av företag som tillhandahåller IR-hemsidor och de tillhörande tjänster som behövs för att få dina relationer att blomstra.
  2. Skapa en informationspolicy. För att skapa förtroende krävs ett visst mått av transparens och tillgivenhet. Detta får naturligtvis inte gå till någon överdrift och därför är det viktigt att skapa en policy som tydligt berättar vad som är okej att delge och vad som bör hållas inom företaget. Detta är en balansgång, du vill inte heller skapa en alltför snäv policy, det skapar misstro och om du av misstag går utanför policyns ramar kan det skada företaget. En viktig roll för att detta ska fungera är därför företagets talespersoner, en tight grupp som måste vara konsekventa och enhälliga i sin kommunikation. En talesperson bör vara tillgänglig att svara så snabbt som möjligt men definitivt inom 24 timmar. Informationspolicyn bör inkludera en komponent vigd åt sociala medier för att säkerställa konsekvent kommunikation även där.
  3. Fastslå tillvägagångssätt vid rådgivning. När det kommer till rådgivning finns det ingen allmängiltig strategi, du måste därför noga bestämma vad som passar din verksamhet bäst. En vanlig missuppfattning är att rådgivning endast handlar om beräkningar på inkomst och förtjänster men det är bara en sida av det. Företag erbjuder rådgivning på många olika typer av finansiella åtgärder, vissa av dem är inte sifferbaserade utan handlar snarare om kvalitativ, vägledande rådgivning. Första steget för att nå effektiv rådgivning är genom att bestämma hur synligt företagets ekonomi ska vara, något som skiljer sig beroende på vilket slags företag du har. Den allra viktigaste förutsättningen är att din rådgivning går i linje med det som ditt företag faktiskt tror på.
  4. Implementera en policy för kommunikation mellan styrelsen och aktieägarna. I takt med att sociala medier gör steget till att kommunicera med mäktiga personer kortare ser vi samma trend hos aktiebolag. Aktieägarna hoppar allt oftare över kommunikationen med tjänstemän och går direkt till ledningsgruppen. Proaktiva företag ser till att ha en policy för vilka förfrågningar som besvaras på ledningsnivå och vilka som ska delegeras till den operationella verksamheten.
  5. Bestäm vem som ska hantera investerarrelationer. En del företag har internt anställd personal som sköter IR-frågor, somliga använder sig av externa firmor och andra hittar en hybridmodell de jobbar efter. Prata med andra företag i samma storlek som er själva och bestäm vilken modell som passar bäst för just er.  
  6. Utbilda anställda i hur börsbolag fungerar. För anställda som aldrig tidigare har arbetat i öppna börsbolag kan tiden efter börsnoteringen bli en smärre kulturkrock. De måste förstå varför företagets kommunikation måste anpassas och varför det är viktigt att inte avslöja känslig information. Därför kan det vara bra att genomföra en kortare utbildning för att säkerställa att alla förstår grundläggande ansvarsuppgifter och hur hårt företaget kan skadas om viss information offentliggörs.
  7. Ta hjälp av coacher för att slipa presentationstekniken. Till och med erfarna talare tar hjälp av coacher för att bli bättre på att hålla föredrag och presentera. Inför er börsnotering kan det vara bra att träna upp dessa färdigheter för att effektivt kunna sälja in företagets story till investerarna – och till alla andra de kommer att presentera inför i fortsättningen eftersom livet på den publika scenen fortsätter efter noteringen. Den viktigaste komponenten i denna träning är att förbereda sig på frågor från investerarna. Utveckla ett genomarbetat Q&A-dokument och se till att alla kan svara på dessa frågor utan problem.

Källa: Sharon Merrill

About Oskar Larsson

Arbetar som Digital redaktör på Cision Scandinavia och ansvarar för mycket av innehållsproduktionen här på bloggen.
Du kan nå mig på: oskar.larsson@cision.com