I den femte upplagan av den årliga undersökningen “Global social journalism study” kartlägger Cision i samarbete med Canterbury Christ Church University hur sociala medier påverkar journalisters sätt att arbeta.

Undersökningen är gjord bland journalister i USA, Kanada, Finland, Tyskland, Frankrike, Sverige och Storbritannien och visar påtagliga skillnader mellan hur journalister i de olika länderna använder sociala medier och hur det påverkar dem i relationen till kommunikatörer.

Rapporten ger en inblick i hur journalister i de sju länderna ser på användadet av sociala medier och hur det har utvecklats över tid. De svarande journalisterna har kategoriserats in i fem grupper baserat på deras professionella och demografiska egenskaper, samt deras attityd till sociala medier.

Här är några resultat ur undersökningen: 

1. Tyskland och Kanada använder sociala medier i jobbet mest, medan Frankrike gör det minst.
2. Sociala medier värderas högst när det kommer till publicering av innehåll och marknadsföring i nästan alla de tillfrågade länderna.
3. De flesta journalisterna använder minst tre sociala kanaler i arbetet.
4. Kanadensiska och amerikanska journalister är de som förlitar sig mest på sociala medier, medan finska och svenska journalister gör det minst.
5. Merparten av de svarande anser att sociala medier har förändrat deras roll som journalister i grunden.
6. De flesta journalisterna känner att de har en bra relation till sina PR-kontakter och journalister i Tyskland och Storbritannien är mest benägna att använda dem som sin främsta informationskälla.

Vill du veta mer och läsa studien? Du kan ladda ner den kostnadsfritt från Cision USA:s hemsida.

About Ulrika Peyron

Jag jobbar som marknadschef för Cision i Skandinavien. Här på bloggen får du tips och inspiration kring saker som rör kommunikation, PR och Investor Relations. Du hittar också information om våra samarbeten, events och annat som händer hos oss på Cision.