Så här i valårstider känns det extra spännande att dyka ner i omvärldsbevakning och analys av data. Att ta reda på vem som syns och hörs mest i media kände vi vore intressant att undersöka närmare. Därför genomförde vi under februari en mätning av våra partier och partiledares synlighet i svenska onlinemedier.

Under mätperioden 1/2 – 28/2 2014 bevakade vi alla mentions av partier och partiledare i svenska webbkällor. Det visade sig att Socialdemokraterna var det parti som hade störst synlighet i media. De omnämndes i hela 4594 artiklar under februari månad. Moderaterna omnämndes i 2869 artiklar under samma period, tätt följt av Sverigedemokraterna med 2527 artiklar. Kristdemokraterna nämndes enbart i 908 artiklar och är det parti med minst synlighet i svenska webbkällor.

Statistiken för partiledarna skiljde sig en del från statistiken för partierna. Fredrik Reinfeldt var den politiker som omnämndes flest gånger under februari månad. Totalt fanns hans namn med i 1725 artiklar. På andra plats hamnade Jan Björklund med 1127 artiklar. Därefter placerade sig Stefan Löfven, vars namn omnämndes i 1061 artiklar.

Den sammanlagda statistiken för både partiets och partiledarnas synlighet i media visade att Socialdemokraterna har störst utrymme, följt av Moderaterna och sedan Sverigedemokraterna. Kristdemokraterna är det parti som syns minst i svenska onlinekällor.

I vårt nyhetsrum på Cision News hittar du pressmeddelandet med mer information om undersökningen.

Vill du läsa mer om våra tjänster för omvärldsbevakning och analys så hittar du mer information om det på vår hemsida. Kontakta oss gärna om du har några frågor!

nathalie.rosenholm@cision.com'

About Nathalie Rosenholm

Jag arbetar som sälj- och marknadskoordinator för Cision Skandinavien och uppdaterar bloggen med tips för hur du bäst når ut med dina nyheter, information om våra samarbeten och events och allt annat som händer hos oss på Cision.