Cision AB (publ) – Halvårsrapport januari-juni 2014

Cision rapporterar starka marginaler och stabilt kassaflöde.

TI, JUL 22, 2014 08:30
April – juni

– Totala intäkter 211 Mkr (234)
– Organisk tillväxt 2% (-6%)
– Rörelseresultat* 25 Mkr (18)
– Rörelsemarginal* 12% (9%)
– Operativt kassaflöde 49 Mkr (50)
– Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,45 kr (2,34)

Januari – juni

– Totala intäkter 417 Mkr (440)
– Organisk tillväxt 1% (-4%)
– Rörelseresultat* 45 Mkr (38)
– Rörelsemarginal* 11% (9%)
– Operativt kassaflöde 91 Mkr (71)
– Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,30 kr (2,71)
*) Exklusive engångsposter, goodwillnedskrivning och andra engångsintäkter.

Kommentar av Cisions verkställande direktör Magnus Thell:

“I juni blev jag utsedd till tillförordnad VD och koncernchef i Cision AB, men jag kommer också att behålla min tidigare roll som chef för Cision Europa under den här perioden.

Vårt resultat under andra kvartalet speglar vårt fortsatta arbete mot organisk tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat. I USA har vi kostnadseffektiviserat för att parera de sjunkande transaktionsbaserade intäkterna, relaterade till bevakningstjänster inom radio/TV, och vi har ett fortsatt fokus på sälj- och marknadsinvesteringar för att öka försäljningen. I Europa fokuserar vi på ökad lönsamhet, i synnerhet för Storbritannien och Tyskland som visar uppmuntrande utveckling under det andra kvartalet. Utöver detta fortsätter Norden att visa positiva tillväxtsiffror.

Vår nya hemsida har nu lanserats i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Sverige, vilken innehåller verktyg som gör det enklare för kommunikatörer att navigera i det föränderliga medielandskapet.

Den 23 juni 2014 upprepade Blue Canyon Holdings AB, vår huvudägare, sitt offentliga erbjudande om 61 kronor per aktie. Cision har ansökt om avnotering från NASDAQ OMX Stockholm och kommer att avnoteras den 15 augusti 2014 och istället noteras på NGM Nordic MTF, förutsatt att vi uppfyller spridningskravet för NGM Nordic MTF vid den tidpunkten och att erbjudandet från Blue Canyon Holdings AB då förklarats ovillkorat. Om spridningskravet inte är uppfyllt kommer NASDAQ OMX Stockholm att fastställa ett nytt datum för avnotering från NASDAQ OMX Stockholm som meddelas särskilt.

Våra strategiska mål har inte förändrats – vi fortsätter att fokusera på vår kärnverksamhet inom medie- och kommunikationsmarknaden samtidigt som vi maximerar värdet av Cisions integrerade lösning för vår nuvarande kundbas. Våra produktförbättringar ger den insikt och kunskap våra kunder behöver för att hantera alla aspekter av deras varumärke. Vi ser fram emot fortsatt tillväxt i kundbasen när vi fortsätter bygga för framtiden.”

För ytterligare information kontakta:

Magnus Thell, tf koncernchef och verkställande direktör, telefon: 08 507 410 11
e-mail investorrelations@cision.com

Charlotte Hansson, ekonomidirektör, telefon: 08 507 410 11
e-mail: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Cision är den ledande leverantören av molnbaserad mjukvara, tjänster och verktyg inom PR för marknads- och PR-ansvariga. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå̊ ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 0,9 miljarder SEK 2013. Mer information finns på www.cision.com .