Cision ansöker om notering på annan marknadsplats

Cision AB (publ) har den 21 maj 2014 ansökt om avnotering av bolagets aktier från NASDAQ OMX Stockholm (”börsen”).

MÅ, JUN 23, 2014 08:15
I anledning av Aktiemarknadsnämndens beslut den 17 juni 2014 har Cisions styrelse – efter samråd med börsen – för avsikt att tillse att bolagets aktier efter sista noteringsdagen på börsen kan upptas till handel på annan marknadsplats.

_________________

Stockholm 23 juni 2014

Styrelsen för Cision AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Thell, tf VD och koncernchef, telefon 08-507 410 11
E-post: investorrelations@cision.com

Charlotte Hansson, ekonomidirektör, telefon 08-507 410 11
E-post: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00

http://corporate.cision.com/sv

Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juni 2014 klockan 08:15.