Cision avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm den 15 augusti 2014 och listas på NGM Nordic MTF

Cision AB (publ) har, som tidigare kommunicerats, ansökt om avnotering av bolagets aktie från NASDAQ OMX Stockholm.

FR, JUL 04, 2014 15:00
Cision AB (publ) har, som tidigare kommunicerats, ansökt om avnotering av bolagets aktie från NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har även tidigare offentliggjort sin avsikt att tillse att bolagets aktier efter sista noteringsdag på NASDAQ OMX Stockholm kan upptas till handel på annan marknadsplats.

Cision har ansökt om och beviljats listning på NGM Nordic MTF under förutsättning att bolagets aktie i samband med första dag för handel uppfyller spridningskravet vid denna marknadsplats. Cision har även informerats att NASDAQ OMX Stockholm beslutat att sista dag för handel i Cision-aktien på NASDAQ OMX Stockholm ska vara den 15 augusti 2014 förutsatt att Blue Canyon Holdings AB:s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Cision då förklarats ovillkorat. I enlighet med vad som följer ovan kommer första dag för handel på NGM Nordic MTF att vara den 18 augusti 2014. För det fall spridningskravet på NGM Nordic MTF inte uppfylls kommer sista dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm att pressmeddelas särskilt så snart detta slutligt fastställts.

_________________

Stockholm 4 juli 2014

Styrelsen för Cision AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Thell, tf VD och koncernchef, telefon 08-507 410 00
E-post: investorrelations@cision.com

Charlotte Hansson, ekonomidirektör, telefon 08-507 410 00
E-post: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli 2014 klockan 15:00.

Cision är den ledande leverantören av molnbaserad mjukvara, tjänster och verktyg inom PR för marknads- och PR-ansvariga. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå̊ ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 0,9 miljarder SEK 2013. Mer information finns på www.cision.com.