Cision huvudsponsor till Rättviseförmedlingen

Tillsammans med över 50 000 personer arbetar Rättviseförmedlingen ideellt i sociala medier för att hjälpa projekt, organisationer och medier att hitta kompetens som kommit i skymundan.

Cision kan idag stolt titulera sig första huvudsponsor till Rättviseförmedlingen. Fokus i samarbetet ligger på att utveckla nya tjänster för journalister och kommunikatörer i syfte att bättre spegla Sverige som det ser ut idag.

Tidigare i veckan presenterades en undersökning som visar att svenska journalistkåren är enig om att det ingår i deras uppdrag att spegla dagens Sverige avseende till exempel kön, etnicitet, ålder, religion och sexuell läggning. Svårigheten är dock att göra det i praktiken – 63 procent av de svarande journalisterna anser att det är svårt att i sin rapportering visa upp samhällets sammansättning av individer, bland annat på grund av begränsningar i tid, resurser och nätverk. Läs mer om den undersökningen här .

– Vi på Cision jobbar i skärningspunkten mellan journalisterna och kommunikatörerna. Många journalister har problem med att spegla Sverige korrekt samtidigt som många kommunikatörer skulle vilja hjälpa till med just detta. Vi ser att vi kan vara en del i länken däremellan, säger Alexander Mason, sälj- och marknadsdirektör på Cision.

– I takt med neddragningarna på de traditionella medieredaktionerna så kommer denna situation inte lösa sig själv. Därför skulle vi tillsammans med Rättviseförmedlingen gärna vara med och utveckla relationen mellan journalister och kommunikatörer så att det moderna Sverige speglas bättre i media, fortsätter Alexander Mason.

– Förutom det ekonomiska stödet till vår ideella verksamhet kommer vi genom Cisions kunder och nätverk att nå fler företag och organisationer som kan bidra till och sprida våra listor över kompetens som har kommit i skymundan, säger Andreas Drufva, marknadschef på Rättviseförmedlingen.

Cision och Rättviseförmedlingen utvecklar nu en tjänst där företag, organisationer och PR-byråer kan hjälpa Rättviseförmedlingen med efterlysningarna och att fylla på med kompetens på Rättviseförmedlingens listor.

– Vi är glada och stolta över att under fyra år ha gjort fler än 700 kostnadsfria efterlysningar. Genom samarbetet med Cision och intäkter från den nya tjänsten, kommer vi kunna fortsätta med detta och dessutom nå aktörer som vi inte har nått tidigare, säger Andreas Drufva, marknadschef på Rättviseförmedlingen.

Den 5 mars bjuder vi in till ett seminarium där Rättviseförmedlingen berättar mer om sitt arbete och hur vi alla kan samarbeta för att göra Sverige mer jämställt. Anmäl dig här!

Om Cision
Cision är den ledande leverantören av tjänster och verktyg för kommunikation inom IR och PR. Kunderna använder Cision för att hantera alla delar i sin kommunikation – allt ifrån att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika och Asien och har partners i mer än 125 länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Cision omsatte 1 miljard kronor under 2012.

Om Rättviseförmedlingen
Rättviseförmedlingen bygger sedan starten 2010 en modern folkrörelse. Idag är vi fler än 50 000 personer som ideellt samarbetar i sociala medier för att hjälpa projekt, organisationer och medier att hitta kompetens som kommit i skymundan. Vi efterlyser och tipsar om folk. Vår vision är att stereotypa föreställningar om kön, ursprung och fysiska förutsättningar inte ska begränsa människors möjligheter och rättigheter att göra vad de vill och kan. Målet är en rättvis representation som bättre avspeglar samhällets sammansättning av individer.

Kontaktuppgifter:
Alexander Mason, sälj- och marknadsdirektör Cision. Tel: 073-3451600. Mail: alexander.mason@cision.com
Andreas Drufva, marknadschef Rättviseförmedlingen. Tel: 076-8955711. Mail: andreas.drufva@rattviseformedlingen.se