Fairness opinion avseende Blue Canyon Holdings erbjudande

FR, JUL 18, 2014 08:30
Den 23 juni 2014 lämnade Blue Canyon Holdings AB (”Blue Canyon Holdings”), ett bolag kontrollerat av GTCR Investment X AIV Ltd., ett nytt kontanterbjudande om 61 kronor per aktie (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Cision AB (publ) (”Cision”). Erbjudandet innebär samma pris per aktie som Blue Canyon Holdings tidigare erbjudande som löpte ut den 22 april 2014.

Tre styrelseledamöter för Cision är styrelseledamöter för Blue Canyon Holdings, styrelseordföranden är anställd (principal) av GTCR LLC. och Blue Canyon Holdings är moderbolag till Cision. Avsnitt III i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden är därmed tillämpligt på Erbjudandet, vilket innebär att Cision ska inhämta och offentliggöra en fairness opinion avseende Erbjudandet från oberoende expertis.

I enlighet med vad som följer ovan har styrelsen för Cision inhämtat en fairness opinion avseende Erbjudandet från Grant Thornton UK LLP, vilken bifogas härtill, Bilaga, med innebörd att Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i Cision ur ett finansiellt perspektiv.

________________

Stockholm 18 juli 2014

Styrelsen för Cision AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Thell, tf VD och koncernchef, telefon 08-507 410 00
E-post: investorrelations@cision.com

Charlotte Hansson, ekonomidirektör, telefon 08-507 410 00
E-post: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014 klockan 08:30.

Cision är den ledande leverantören av molnbaserad mjukvara, tjänster och verktyg inom PR för marknads- och PR-ansvariga. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå̊ ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 0,9 miljarder SEK 2013. Mer information finns på www.cision.com .