Kommentar i anledning av AMN:s utlåtande

TI, JUN 17, 2014 16:15
Styrelsen för Cision AB (publ) (”Cision”) har tagit del av det utlåtande som Aktiemarknadsnämnden har gjort idag rörande fråga om avnotering av bolagets aktier från NASDAQ OMX Stockholm.

Styrelsen för Cision kommer nu att analysera och tolka nämndens utlåtande och återkommer därefter med information.

_________________

Stockholm 17 juni 2014

Styrelsen för Cision AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Thell, tf VD och koncernchef, telefon 070-895 08 22
E-post: magnus.thell@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00

http://corporate.cision.com/sv

Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2014 klockan 16:15.