Nytt datum för avnotering av Cision från NASDAQ OMX Stockholm – sista dag för handel fastställt till den 22 augusti 2014

NASDAQ OMX Stockholm har som tidigare kommunicerats beslutat att godkänna ansökan om avnotering av aktierna i Cision AB (publ) (”Cision”).

TO, AUG 07, 2014 08:30
Baserat på utfallet för Blue Canyon Holdings AB:s (”Blue Canyon Holdings”) offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Cision (utfallet offentliggjordes genom pressmeddelande den 6 augusti 2014) och att Blue Canyon Holdings meddelat sin avsikt att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Cision har NASDAQ OMX Stockholm beslutat om nytt datum för avnotering av Cision från NASDAQ OMX Stockholm.

NASDAQ OMX Stockholm har meddelat Cision att sista dag för handel i Cision-aktien slutligt fastställts till den 22 augusti 2014. Mot bakgrund av att Blue Canyon Holdings innehar mer än 97 procent av aktierna och rösterna i Cision kommer aktierna i Cision inte att listas på NGM Nordic MTF.

_________________

Stockholm 7 augusti 2014

Styrelsen för Cision AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Thell, tf VD och koncernchef, telefon 08-507 410 11
E-post: investorrelations@cision.com

Charlotte Hansson, ekonomidirektör, telefon 08-507 410 11
E-post: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2014 klockan 08:30.

Cision är den ledande leverantören av molnbaserad mjukvara, tjänster och verktyg inom PR för marknads- och PR-ansvariga. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå̊ ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 0,9 miljarder SEK 2013. Mer information finns på www.cision.com