Vem producerar morgondagens nyheter?

Cision genomför årligen en journalist- och kommunikatörsundersökning i syfte att kartlägga arbetssätt och utmaningar i dessa yrkesroller samt skapa en bättre förståelse mellan journalister och kommunikatörer. Årets resultat presenterades under ett seminarium i Almedalen.

En av de tydligaste trenderna under de senaste åren är att många journalister upplever att de får allt mer information från företag och organisationer men mindre tid att jobba med varje artikel. Denna trend är om något ännu starkare 2014 än tidigare år. I årets undersökning svarar 62 % av journalisterna att de har mindre tid idag än för fem år sedan att lägga på varje artikel. Knappt 5 % säger att de har möjlighet att lägga mer tid idag än för fem år sedan.

Under 2014 kommer 48 % av kommunikatörerna satsa mer på egna kanaler än tidigare år och 43 % satsar lika mycket som under år 2013. Ingen av de svarande kommer att satsa mindre i de egna kanalerna. Den kanal man satsar mest på jämfört med 2013 är Podcasts, Google+ och Instagram.

”Vi att företags kommunikationsavdelningar jobbar mer och mer som egna redaktioner där inhouseavdelningar hanterar nyhetsproduktion och publicerar i olika kanaler, nu mer än någonsin tidigare.” säger Alexander Mason, Commercial Director på Cision i Skandinavien.

”I och med att det produceras mer nyheter kommer den professionella kommunikatören behöva tänka ännu mer på vart publicering av förstahandsinformation sker. Detta då bra innehåll är det säkraste sättet att öka sin SEO. 98 % av journalisterna använder dessutom Google som researchverktyg.” fortsätter Alexander Mason.

Här kan du ladda ner årets kommunikatörs- och journalistundersökning: www.cision.com/se/cisions-stora-journalist-och-kommunikatorsundersoking-2014
Här kan du ladda ner tidigare års undersökningar: http://www.cision.com/se/artiklar-och-tips/

991 journalister och 452 kommunikatörer har svarat på årets undersökning.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Mason
Commercial Director
+46 8 507 411 16
+46 (0)73 345 16 00
alexander.mason@cision.com

Om Cision
Cision är den ledande leverantören av tjänster och verktyg för kommunikation inom IR och PR. Kunderna använder Cision för att hantera alla delar i sin kommunikation – allt ifrån att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika och Asien och har partners i mer än 125 länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Cision omsatte 0,9 miljarder kronor under 2013.