Cision utökar kanalen Politik & Samhälle med Politism.se

I mars utvidgar nyhetskanalen Politik & Samhälle sin spridning. Utökningen innebär att kundernas nyheter nu exponeras på förstasidan av Politism.se.

Sedan tidigare går utskicken, förutom till politiska medier och redaktioner, ut till nyhetsmagasinet Fokus.se där de också publiceras direkt på startsidan.

Politism.se är en politisk arena som engagerar och driver digital opinionsbildning. ”Med direktexponeringen på Politism.se kan våra kunder nu nå en yngre, online-baserad målgrupp” förklarar Magnus Thell, VD Cision Norden. ”Mediakonsumenter tillägnar sig information på helt andra sätt än tidigare och det är viktigt att befinna sig där delar av framtidens publik finns och vi kan nu hjälpa våra kunder att ta ett steg i den riktningen”.

Nyhetsajten Politism.se driver utvecklingen av den digitala opinionsbildningen och är en av de viktigaste nyhetsförmedlarna för en ung, aktiv publik. Redaktionen når också ut till de som inte följer de traditionella nyhetskällorna utan hämtar sin samhällsinformation från sociala medier.
”För oss är det viktigt att de samarbeten vi gör är relevanta för våra läsare. Här tror vi att de publicerade nyheter som kommer från Cision kan tillföra något och ger oss en ännu mer uppdaterad sajt” säger Eric Rosén, chefredaktör för Politism.

Cisions nyhetskanal Politik & Samhälle riktar sig mot kunder som behöver sprida nyheter inom offentliga affärer, politik och opinionsbildning. Kanalen ger automatisk exponering på nyhetsajterna Fokus.se och Politism.se och utskicken når svenska medier och redaktioner med inriktning mot politik och opinionsbildning. Kanalen utökas och anpassas löpande med relevanta sajter och redaktioner för att maximera spridningen av våra kunders nyheter och kommunikation.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Mason
Commercial Director
+46 8 507 411 16
+46 (0)73 345 16 00
alexander.mason@cision.com

Om Cision:
Cision är den ledande leverantören av kommunikationsverktyg inom IR och PR. Våra kunder använder Cision för att hantera alla delar i sin kommunikation – allt ifrån att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien.