Att använda sociala medier har blivit ett standardverktyg för brittiska journalister, men det finns en viss oro över konsekvenserna på den journalistiska kvalitén. Detta visar ”Social Journalism Study”, en undersökning från Cision UK och Canterbury Christ Church University.

Undersökningen visar att 97 procent av de brittiska journalisterna använder sociala medier regelbundet – om än i kombination med traditionella källor, såsom pressmeddelanden och personliga kontakter. De flesta av de tillfrågade är dock tveksamma till de sociala mediernas exakthet och tillförlitlighet.

Andra viktiga slutsatser:
• 90 % av de brittiska journalisterna använder sociala medier mer idag jämfört med för tre år sedan – det finns också en ökad användning av sökmotorer (53 %)
• En rad olika sociala medier används, men mest populära är mikrobloggar såsom Twitter(70 %) informationssidor som Wikipedia (68 %) och sociala nätverk som Facebook (67 %)
• 89 % av de tillfrågade journalisterna använder sociala medier mest för att publicera och distribuera sitt arbete.
• PR- och informationsproffs använder fortfarande traditionella former av kommunikation för att kontakta journalister, såsom e-post/fax (97 %), pressmeddelanden (86 %) och fysiska möten (48 %)
• Radio- och onlinejournalister har anammat de sociala medierna fullt ut med 61 % som bloggar aktivt, medan tidskrifts- och tidningsjournalister är aktiva i mindre utsträckning (51 %)
• De allra flesta (85 %) brittiska journalister använder någon typ av mobila enheter i sitt arbete, smartphones är det mest populära verktyget (76%)

Alexander Mason, vår skandinaviska Sälj & Marknadsdirektör kommenterar undersökningen; ”Från våra undersökningar av hur svenska journalister använder sociala medier vet vi att användandet är väldigt utbrett även här. Det ska bli intressant att se hur den senaste tidens medierapportering kring sociala mediers roll i Storbritannien påverkar både svenska och brittiska journalisters inställning framöver. Gissningsvis kan det göra att de sociala medierna kommer att anses som en än viktigare källa för nyhetstips”.

Läs mer om undersökningen här

annica.sandberg@cision.com'

About Annica Sandberg

Författaren har inte skrivit något ännu.
Meanwhile lets just say that we are proud Annica Sandberg contributed a whopping 125 entries.