Nyligen publicerade Cision Research Europa resultaten av 2010 års “Social Journalism Study” i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Studien genomfördes bland brittiska, franska och tyska journalister i juli och understryker att sociala medier har blivit standardverktyg för att stödja journalisters dagliga arbete.

Idag använder journalister i alla tre länder sociala medier som källa för research samt för att marknadsföra sitt eget arbete. Dock ersätter användningen av sociala medier inte mer traditionella arbetsredskap såsom företagens webbplatser och samarbete med PR-verksamma. Många journalister använder wikipedia för att kontrollera sina uppgifter men föredrar fortfarande research och säkerställande av information genom PR-verksamma.

Medan sociala medier ses som ett “viktigt verktyg” av majoriteten (74 procent) av brittiska journalister så är pressen splittrad om huruvida PR-industrin till fullo förstår hur man ska använda sociala kanaler för att effektivisera sitt arbete.

Cision kartlägger journalister regelbundet, men i den första av vad som ska bli en årlig studie har man funnit att brittiska journalister värderar sociala medier mer som ett researchverktyg än deras motparter i Frankrike och Tyskland. Trots brittisk medias ökande beroende av verktyg såsom Twitter, Wikipedia och LinkedIn för att leta efter nyheter och kolla fakta, så sker majoriteten av interaktionen med de PR- verksamma på mer traditionella sätt genom t.ex. pressmeddelanden och telefonsamtal, säger journalisterna.


På frågan om huruvida de tror att PR-verksamma har förstått hur man använder sociala medier när man arbetar med journalister, så svarade en tredjedel (32%) av de brittiska journalisterna nej, medan en fjärdedel (25%) trodde att de gjorde det. I och med att 40% av de brittiska journalisterna letar efter nyheter på Twitter så måste de PR-verksamma som i dagsläget inte är kunniga inom sociala medier komma i kapp.

Undersökningen visar att några av Storbritanniens mest erfarna journalister visar ett påfallande gap mellan sättet hur pressen använder sociala medier för att generera nyheter och de mer traditionella metoderna som många i PR-industrin fortfarande föredrar. Många PR-verksamma använder sociala medier med stor framgång – till exempel; följer och svarar snabbt på journalisters begäran på Twitter – och detta ger dem själva en betydande konkurrensfördel. Vad som är tydligt från Cisions undersökning är att resten av industrin måste komma ikapp för att bygga starkare relationer mellan PR-verksamma och journalister – och detta snabbt!

Ladda ner en sammanfattning av undersökningen: 2010 Survey on Social Journalism

Läs pressmeddelande på CisionWire

annica.sandberg@cision.com'

About Annica Sandberg

Författaren har inte skrivit något ännu.
Meanwhile lets just say that we are proud Annica Sandberg contributed a whopping 125 entries.