Så är det dags att påbörja den sista dagen av NIRI konferensen 2009. Sammanfattningsvis så finns det ett ord som dyker upp i de flesta sammanhang av konferensen och det är Twitter. Vi upplever naturligtvis också ett stort intresse kring Twitter i Sverige men här i USA finns ett enormt inslag av att kommunicera, lyssna och berätta via Twitter i alla sammanhang och inte minst IR och Corporate Communication.

Nu handlar det om att förstå hur IR-ansvariga kan förbättra kommunikationen och maximera nyttan med Twitter. Enligt en paneldebatt igår eftermiddag så handlar det om att kommunicera med existerande aktieägare via fler kanaler men också om möjligheten att attrahera nya aktieägare genom att skicka ut informationen via nya kanaler. I det här sammanhanget påpekade deltagarna i paneldebatten, som bland annat bestod av Advanced Micro Devices (AMD) att “content is king” och att bolaget som vill kommunicera måste tänka nytt och se till att vara precist för att kommunicera via Twitter vilket känns helt logiskt men som vissa kvittrande bolag ibland missar. Twitter lyftes också fram som ett primärt verktyg för att skapa intresse och driva trafik till bolagens egna sajter. Det konstaterades att alla inte vill kommunicera utan att det också handlar om att lyssna och därmed se till att informationen finns tillgänglig.

Vidare rekommenderar panelen starkt att bolag som vill maximera nyttan med Twitter måste utse medarbetare som får ett specifikt ansvar för Twitter-kommunikationen. Dessutom så rekommenderas det starkt att seriösa användare också sätter upp en bevakning för att kunna respondera snabbt om någon viss fråga hettar till i nätdebatten. Tjänster som rekommenderas för detta är bland annat vår partner i USA: Radian6 men också Google Alerts som är mycket kostnadseffektivt. Enligt panelen använder 25% av institutionella investerare Twitter vilket var överraskande stort så sociala medier är också viktiga för att kommunicera med den här typen av investerare i USA. Huvudbudskapet är dock att packa informationen och anpassa den intelligent så det blir lätt att ta den till sig. Vidare framkom det att Facebook och Linkedin används för opinionsdrivande aspekter även för frågor som rör IR och att det är mycket viktigt att även följa debatten där.

Avslutningsvis kan vi konstatera att video via webben är större än någonsin och ökar mycket stort i omfattning för att kommunicera bolagsinformation. Det känns bra att notera med tanke på att vi på Cision storsatsar på video och nyligen har lanserat nya videoverktyg via CisionPoint med direkt koppling till YouTube med vår partner Sermo Consulting. Just nu laddas det upp 10 timmars video varje minut dygnet runt på YouTube och det ökar!

Bästa Hälsningar Magnus

magnus.thell@cision.com'

About Magnus Thell

Författaren har inte skrivit något ännu.
Meanwhile lets just say that we are proud Magnus Thell contributed a whopping 12 entries.