Cision rapporterar vidare från NIRI 2009: Fortsatt fokus på långsiktiga ägare från IR ansvariga. Enligt en paneldebatt på NIRI konferensen i USA så sker en allt större del av aktiehandeln via S.K. Dark Pools där institutionerna handlar med varandra och dessa kräver allt mer fokus. Upp till 70% av handeln är numera också maskinhandel där datorer triggar och exekverar handeln. Tradionella börser är alltmer handelsplatser för småsparare enligt panelen.

Vidare kan vi konstatera att webcasting och värdet av video ökar alltmer i omfattning för att tillgodose kraven på bättre “disclosure” i enlighet med marknadens krav och lagstiftningen kring REG FD (Regulatory Fair Disclosure) som stipulerar att alla ska ha tillgång till samma information vid samma tidpunkt.

För övrigt så redogjorde Dell för hur de använder Sociala Medier i ett IR sammanhang. Kontentan av berättelsen är att Dell använder Twitter och andra kanaler för att nå ut till nya målgrupper men framförallt för att klarlägga och för att kunna respondera snabbt och för att lyssna till vad investerare har för frågor och åsikter. Vidare konstaterar de också att dessa kanaler är utmärkta för att nå ut med information även internt och på så sätt få ut budskapen bredare. Dock är pressreleasen fortfarande starten för ny information, sen bloggar de om innehållet (gärna kombinerat med video) och tipsar vidare via Twitter som verkar vara en effektiv sekvens för Dell. Andra tips är att skaffa gästbloggare under de tysta perioderna för att belysa andra områden som inte är kopplade till resultat. Avslutningsvis konstaterade Dell att allt måste koordineras med PR-enheten för att säkerställa ett gemensamt budskap. Mer information följer senare. Hälsningar Magnus

magnus.thell@cision.com'

About Magnus Thell

Författaren har inte skrivit något ännu.
Meanwhile lets just say that we are proud Magnus Thell contributed a whopping 12 entries.