Min första reflektion är om allt prat om att papperstidningen/de traditionella tidningarna kommer att dö. Ibland känns det som att debatten framför allt drivs av personer med huvuddelen av sin inkomst från nya medier/sociala medier. Om man tittar på all den statistik som finns i Sverige, är det inte så att många av de traditionella mediehusen snarare når fler människor idag än igår, och dessutom oftare?

En uppmärksammad trend inom medielandskapet världen över är att konsumtionen av nyheter har förändrats. Digitaliseringen i kombination med explosionen av tillgång till användargenererat material, inte minst via de sociala nätverken, har ställt allt högre krav på snabbhet inom nyhetsuppdatering. Det har  medfört att efterfrågan av papperstidningar minskat, förmodligen eftersom redaktionerna inte längre kan hålla det nyhetsuppdateringstempo som läsarna efterfrågar. Minskad efterfrågan medför i sin tur att tjänster på tidningsredaktionerna omfördelas och färre personer täcker fler ämnesområden, något som troligtvis kommer att fortsätta märkas under årets gång. De få personerna som är kvar ska dessutom publicera allt mer material på allt fler plattformar, tänk papperstidning,  webb, blogg och twitter.

Men trots den förutspådda utfasningen av dagstidningar som diskuterats en längre tid är faktum att 12 av de 17 mest besökta svenska webbsajterna i Sverige är mediesajter.

KIA-index listar de mest besökta sajterna i Sverige

KIA-index listar de mest besökta sajterna i Sverige

 

Det verkar som att traditionella medier och mediehus bara har bytt kanal från offline till online. Det är även så att till exempel Aftonbladet har ökat sin totala räckvidd under de senaste åren. Tar man räckvidden för papper, webb och mobil så är den totala räckvidden högre än tidigare.

I verkligheten så är det väl snarare så att traditionella medier har ett starkt grepp om läsarna men har ett desto större problem med hur det ska göras lönsamt. Flera svenska dagstidningar har sagt att de under 2013 ska sätta upp betalväggar på deras sajter. Jag är inte helt säker på hur detta kommer att falla ut. Helt klart är att det inte är lätt att få någon att betala för någonting, i detta fallet nyheter, som de vant sig vid att få gratis. Spotify har dock visat att det går, men då måste man addera något av värde till konsumenten snarare än att bara börja ta betalt för samma tjänst.

I den nya strukturen av nyhetsuppdatering där färre journalister täcker fler ämnesområden i kombination med låg lönsamhet så öppnar sig flera möjligheter än någonsin tidigare för den professionella kommunikatören. En av de tydligaste trenderna från USA är Content Marketing. Och det tänkte jag skriva mer om i mitt nästa blogginlägg.

Alex

 

Tags:
alexander.mason@cision.com'

About Alexander Mason

Jag är Cisions sälj- och marknadsdirektör i Skandinavien. Med mer än tio års erfarenhet av Cision och PR-branschen har jag hunnit med det mesta. Jag har bland annat jobbat tre år i London som chef för Cisions analysverksamhet. De senaste fem åren har jag jobbat med att utveckla nya tjänster för Cision i Norden.