Folksam är ett av de företag som snabbast kommit igång med vår nya tjänst, Social Media Newsroom. Här berättar Andreas Jerat, PR-ansvarig på Folksam, hur det fungerar och om reaktioner de fått på satsningen. Bland annat finns möjligheten att kommentera texterna som publiceras, vilket bland annat ledde till en livlig diskussion om Folksams färgtest nyligen.

Här, i ett tidigare inlägg, kan du läsa mer om tjänsten Social Media Newsroom, som vi lanserade i maj, tillsammans med Sermo consulting.

 

 

Andreas Jerat, Folksam

Andreas Jerat, Folksam

 

 

Varför valde ni att börja använda Social Media Newsroom?

– Vi vill hela tiden utöka och förbättra vår synlighet på internet för att finnas tillgängliga för alla våra målgrupper på ett bra och effektivt sätt. Ett mediarum kan ses som ett samlingsbegrepp på nästa generation av pressrum där man drar nytta av nya möjligheter som finns inom framför allt sociala medier, till exempel ökad spridning av innehåll och ökad möjlighet till konversation. Genom vårt mediarum ökar vi också vår synlighet i sökmotorer som är en av de viktigaste trafikdrivarna på internet idag.

Hur tycker ni att Social Media Newsroom fungerar och vilken nytta har ni haft av det?

– Bortsett från att man alltid får räkna med lite intrimmningsproblem i början så fungerar mediarummet väldigt bra. Det är mer användarvänligt än vårt gamla pressrum och informationen är bättre strukturerad och mer lättnavigerad. Sedan innehåller det mycket fler funktioner än tidigare, exempelvis möjligheten att kommentera och dela våra nyheter. En annan ”nytta” är att vi nu hamnar högre upp i sökmotorernas träfflistor när man söker på Folksamrelaterade nyheter. Detta beror på att all information och allt material som ligger i mediarummet är optimerat för att sökmotorer ska hitta det.

– En annan viktig fördel är också att vi jobbar med en teknisk plattform baserad på öppen källkod och kan därigenom på ett mer kostnads- och tidseffektivt sätt utveckla nya funktioner och möjligheter för att kommunicera bättre med våra målgrupper.

Är medierummet enkelt för er att använda?

– Administrationen av mediarummet är väldigt enkel. Pressmeddelanden som vi skickar ut till media läggs enkelt upp i mediarummet via webbportalen CisionPoint. Administration av övrig information i mediarummet sköts via WordPress, som är den tekniska plattform som mediarummet är byggt på. Även detta sker via ett webbgränssnitt. Är det sociala medierummet till för medier eller allmänheten?

Både och! Givetvis kommer journalister att vara en enormt viktig målgrupp för Folksam även i framtiden, men jag tror att bloggarnas och den ”initierade allmänhetens” betydelse kommer att fortsätta att växa. Därför vill vi redan nu anpassa vår kommunikation utifrån deras behov och inte bara journalisternas. Genom mediarummet ökar våra möjligheter att kommunicera direkt med andra målgrupper än journalister istället för att informationen ”filtreras” via media. Detta är inte minst viktigt under en kris. Sedan skapar ett social media newsroom även nya möjligheter för medier. Till exempel ser man en ökad användning av filmmaterial inom traditionella medier och deras webbplatser som direkt är taget från exempelvis YouTube.

Vilka reaktioner har ni fått?

Externa reaktioner har bland annat kommit från bloggare som skriver om sociala medier. Där har vi fått beröm för vårt initiativ och att Folksam tar sociala medier på allvar. Personligen har jag även fått samtal från kommunikationsavdelningar på andra företag som funderar på möjligheterna kring sociala medier, men som inte vet var de ska börja. De har ringt och frågat om lite tips och råd.

Hur ser ni på öppenheten sociala medier skapar?

– Vi har inga problem med det – tvärtom! Folksams verksamhet präglas av öppenhet och transparents, även vid tillfällen då vi gjort misstag som kritiseras. Bloggosfärens och de sociala mediernas framväxt innebär att vi nu har fler som granskar oss. Men Folksam ska klara en granskning oavsett om det är en journalist, en bloggare eller en Facebookgrupp som står för den.

Samlar och svarar ni på kommentarer eller kommer ni att göra det?

– Kommentarer som görs kring våra nyheter i mediarummet kommer att få ligga kvar på obestämd tid, oavsett om de är positiva eller negativa, så länge de är sakliga och rör nyheten ifråga. Självfallet kommer vi att svara på kommentarer. Så länge det är en relevant fråga. Målet är att hinna göra det inom ett dygn. Vi kommer också att tillåta negativa kommentarer under förutsättning att de håller sig till ämnet och har ett vårdat språk. Detta för att upprätthålla en öppenhet och trovärdighet gentemot besökarna.

Kommer ni att använda Twitter som en kundtjänstfunktion också?

– Inget är ännu bestämt kring hur vi ska använda sociala medier i vårt kundtjänstarbete. Men vi är medvetna om de möjligheter som finns. På några års sikt är jag övertygad om att detta kommer vara en hygienfaktor för alla företag som tar kundservice på allvar. 


Vet ni om människor som rör sig i sociala medier brukar kommentera er eller andra bolag i branschen?

– Det pågår ju en diskussion på nätet kring hur företag kan använda sig av sociala medier. Det är inom ramen för denna diskussion som Folksams mediarum nämnts som ett positivt exempel.

Vilken utveckling ser ni, och planerar ni att utöka och nå ut i fler sociala medier ?

– Sociala medier är här för att stanna. Därför måste företag nu titta på hur de ska förhålla sig till fenomenet. Även om folk till slut tröttnar på Facebook så ersätts detta bara av någon annan tjänst. Sociala medier har lett till ett förändrat beteende hos människor. Detta är inget som försvinner över en natt. Arbetet med vårt mediarum är ständigt pågående och vi utvärderar löpande vart vi ska finnas och synas på nätet.

Hur ser du som PR-proffs på denna typ av kommunikation – blir det bara mer och mer eller kommer man att minska på annat i framtiden?

– Idag måste ett företag synas på de platser där användarna finns. Detta är ett kontinuerligt arbete som förutsätter ständig utvärdering av vilka webbplatser och tjänster vi ska prioritera och vilka funktioner som vi ska erbjuda i mediarummet. Växer det fram ett nytt seriöst alternativ till Facebook, ja då kommer vi att titta på hur Folksam kan vara närvarande där. Min uppfattning är att allt fler människor kommer att ta del av nyhetsflödet genom sociala medier och det kommer att ske på bekostnad av ”gammelmedier”. Men det kommer fortfarande att finnas ett behov av traditionella medier som press, radio och tv, inte minst för att de är duktiga på produktion och förädling av nyheter.

Här kan man titta på Folksams Social Media Newsroom.

alexander.mason@cision.com'

About Alexander Mason

Jag är Cisions sälj- och marknadsdirektör i Skandinavien. Med mer än tio års erfarenhet av Cision och PR-branschen har jag hunnit med det mesta. Jag har bland annat jobbat tre år i London som chef för Cisions analysverksamhet. De senaste fem åren har jag jobbat med att utveckla nya tjänster för Cision i Norden.