Mitt tredje blogginlägg om trender blir egentligen det jag hade tänkt mig att skriva som mitt femte och sista. Anledningen till att jag väljer att skriva det nu är att jag varit i USA för att bland annat besöka Ragans 6th Social Media Conference. Konferensens enligt mig bästa presentation hölls på just detta tema av Josh Hallett, Senior PR konsult på Voce Communications. Ragan's sixth conference about social media for PR and corporate communications

Dagens medielandskap med allt fler kanaler som möjliggör för företag och organisationer att nå sina målgrupper direkt innebär enorma möjligheter för oss alla. Förr var det effektivt att använda massmedier för att nå ut till sin målgrupp, men i takt med att allt fler kanaler dykt upp, och att massmedierna allt mer ger vika för nischade aktörer så innebär det nya möjligheter och utmaningar för kommunikatörer. Jag har länge klurat på detta och ville hitta ett bra case för att lyfta fram. Detta gjorde just Josh och jag vill därför som del ett börja med en rätt detaljerad beskrivning av hans föreläsning. Föreläsningen beskrev väldigt tydligt ett företag, Playstation, som fokuserade sin kommunikation i egna kanaler istället för att ge bort nyheterna till medier i förhoppning om att få PR. I del två tänkte jag lyfta fram ett par andra bra case som jag också tycker är värda att beskrivas.

Varför Playstation fokuserar kommunikationen i de egna kanalerna
Josh Halletts föreläsning hade temat ”Varje företag måste bli innehållsdrivet”. Josh har jobbat i över tio år med Playstation. Hans föreläsning handlade i princip om en av de trenderna vi talat mycket internt om på Cision – att varje företag bör blir sitt eget mediehus. Han tog oss bakom kulisserna och avslöjade hur Playstation jobbar med sitt innehåll, eller content som det kallas i USA. Idag publicerar Playstation 300-350 egna artiklar om dagen! De publicerar den absolut största delen av detta material på sina WordPress-bloggar (se exempel på dessa bloggar från USA & Sverige). Utifrån detta så skapar de sedan buzz via sina olika sociala mediekanaler för att driva trafik till sina bloggar. ”You’re renting land on Facebook , Twitter and Youtube, you need to build your own country that is your own!” var ett intressant citat från Josh. Ett annat var ”We see content decay on social media sites but not on our own sites!”. Med det menade Josh att material som publicerats på exempelvis Facebook förlorar värde väldigt snabbt och sällan eftersöks, medan Playstation på sina bloggar märker att folk läser även äldre poster.

Att lyckas mäta resultat i sociala medier
På frågan om deras arbete gav någon effekt så fick vi ett långt och informativt svar. Till att börja med sa dock Josh att han tyckte att det var intressant att få frågan från kunder då han alltid frågade hur deras andra aktiviteter utvärderades. Väldigt ofta så fick han till svar att de andra aktiviteterna inte utvärderades. Hans fråga blev då varför just sociala medier ska utvärderas annorlunda. Därefter gav han oss ett utförligt svar på hur de utvärderar sina egna insatser. I princip så har de 16 olika mätvärden som de anpassar för att fånga in alla möjliga aspekter av online och sociala medie-kommunikation. Därefter anpassar de dessa 16 variabler så att mätningarna stämmer överens med kundens sätt att utvärdera andra kanaler på. Jag har jobbat med analys i närmare 15 år och suttit med i SPINN i tre år och helt klart var detta några av de bästa mätvärden och processer jag sett. När det gällde utdelningen för Playstation kunde han inte kommentera det men bad oss att döma själva. För fem år sedan så hade Playstation en person som lade 25 % av sin tid på detta arbete, idag är de 65 personer som jobbar med sociala medier.

Playstation låter bilder och video locka följare
Helt klart var att Playstation hade jobbat mycket med sina processer. De jobbade bland annat mycket med sin redaktionella kalender som sträckte sig över ett helt år. Utefter den skrev de innehåll för sina bloggar, och anpassade rubriker och ingresser för de olika sociala medierna för att driva så mycket trafik som möjligt tillbaka till de egna kanalerna. Det var även intressant att höra Josh tala om hur de jobbade med bilder och att driva mer följare till sina olika kanaler. Inför ett spelsläpp kunde de ha ett tjugotal bilder de ville släppa. De släppte då ett tiotal på sin blogg, 4-5 på Facebook och 4-5 andra på Twitter. Därefter uppmanade de alla sina följare att kolla in de andra bilderna på de andra kanalerna. På så sätt får de ett eget litet ekosystem som gör att alla de olika kanalerna kontinuerligt växer.

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mdWkKKSckNk
Exempel på speltrailer från Playstation 

 

Digital kommunikation i ett internationellt landskap
En sista aspekt som också var intressant att ta del av var hur de jobbade som ett internationellt företag. I en digital värld så sprid allt snabbt och framför allt bland spelare som är vana med en gränslös onlinekommunikation. Playstations erfarenhet var dock att de flesta helst tog del av informationen på sitt eget språk. Således översattes många av bloggposterna till de lokala språken och publicerades alla samtidigt. Som bakgrundsfakta kan det vara värt att veta att Playstation har över 20 lokala bloggar i olika länder. Att det var direktöversättningarna från den engelska bloggen hade de inte fått någon negativ feedback på. En intressant aspekt på detta var att de lade ut mer svåröversatt material som exempelvis speltrailers direkt på engelska på alla sajter om det saknades översättningar. Sedan bytte de ut dessa trailers i den takt lokala trailers producerades. Anledningen till detta var att man upptäckt att spelarna annars bara letade upp de engelskspråkiga videosarna. Genom att publicera de oöversatta videosarna så behövde spelarna inte lämna bloggarna som var på deras modersmål allt för ofta.

Om ett par dagar fortsätter jag med nästa del i den här trendspaningen.

alexander.mason@cision.com'

About Alexander Mason

Jag är Cisions sälj- och marknadsdirektör i Skandinavien. Med mer än tio års erfarenhet av Cision och PR-branschen har jag hunnit med det mesta. Jag har bland annat jobbat tre år i London som chef för Cisions analysverksamhet. De senaste fem åren har jag jobbat med att utveckla nya tjänster för Cision i Norden.