I princip alla journalister gör sin research på Google, detta visar vår journalist- och kommunikatörsundersökning. Det innebär att du som kommunikatör måste finnas där och aktivt SEO-anpassa ditt innehåll för att vara relevant hos sökmotorerna. Sju av tio journalister påstår även att de hämtar sin information direkt från företa­gens hemsidor. Som kommunikatör måste du därför komma ihåg att kontinuerligt se till att hemsidan är uppdaterad och SEO-anpassad men lika viktigt är det att den innehåller rätt information så att journalisterna enkelt kan använda det i sitt arbete!

Wikipedia är en vattendelare – sju av tio journalister letar efter information på plattformen men det är lika många kommunikatörer som påstår att de överhuvudtaget inte använder sig av Wikipedia i sin kommunikation. Här kan du läsa mer om kommunikatörens utmaningar och möjligheter med Wikipedia.

När vi tittade på Facebook som researchverktyg för journalister och delade upp svaren efter ålder såg vi en tydlig skillnad i användande. Till skillnad från gen­omsnittet är yngre journalister mycket mer benägna att använda Facebook i sitt researcharbete.  Av 26 – 35-åringarna säger nio av tio att de använder Face­book för efterforskningar, en siffra som är drygt sju av tio om man slår ut det på alla svarande journalister. Man skall dock komma ihåg att förtroendet för Facebook som källa inte alls motsvarar de siffrorna, knappt 3 % anser att kanalen är den de har störst förtroende för när de gör sin research. Istället är det dagspressen som väger tyngst och även nyhetsbyråer får högt betyg.

Hur ska du då omsätta denna information till strategi och faktiskt kommunikation, ska du eller ska du inte satsa på Facebook? En tänkbar slutsats är att en varierad kommunikation behövs och att du måste verka på flera olika platt­formar samtidigt. Journalisten kanske först får kännedom om din nyhet via Facebook men det är först när samma ny­het dyker upp i redaktionens flöde från nyhetsbyrån som den tas på allvar och genererar förtjänat medieutrymme.

Här är de fem främsta kanalerna journalister använder för att göra sin research:

1. GOOGLE

98 % av journalisterna använder Google i sitt researcharbete. Sökmotoroptimering är ett måste för kommunikatörer!

2. KONTAKTER

Föga förvånande använder 90 % av journalisterna personliga kontakter i sitt researcharbete. Relationer måste smörjas och upprätthållas, med andra ord.

3. FACEBOOK

Hela 74 % av journalisterna använder Facebook i researcharbetet. Nu är kanalen ett mer populärt researchverktyg än Wikipedia!

4. WIKIPEDIA

Vattendelare. 72 % av journalisterna letar info på plattformen men lika många kommu­nikatörer ratar kanalen

5. HEMSIDAN

69 % letar information på företagens hemsidor. Kommunikatörernas uppgift blir att se till att den är uppdaterad och att kontaktuppgifterna är lätta att hitta.

 

Här kan du ladda ned vår journalist- och kommunikatörsundersökning 2017 i sin helhet.

About Oskar Larsson

Arbetar som Digital redaktör på Cision Scandinavia och ansvarar för mycket av innehållsproduktionen här på bloggen.
Du kan nå mig på: oskar.larsson@cision.com