Isconova noterades på First North den 10 november 2010. Enligt marknadschef Andrea Gottfridson är syftet med noteringen framförallt att stärka Isconovas finansiella ställning inför den påbörjade satsningen på humanvaccinmarknaden där de bland annat planerar kliniska studier. Att behålla och befästa Isconovas position inom veterinärvaccinmarknaden är också ett starkt skäl till notering. Den globala vaccinmarknaden är under stark tillväxt och Isconovas produkter kan användas inom en rad olika vacciner.  Att  bli mer synlig är viktigt och en notering fungerar i många fall som en kvalitetsstämpel.

Andrea berättar att det ställs helt nya krav på informationsgivning för ett företag son noteras. Nu måste Isconova följa de krav som ställs av First North på spridning av kurspåverkande information samt övriga regler och riktlinjer.

– Vi måste vara snabba och tydliga i vår kommunikation både externt och internt. Isconovas kommunikation ska syfta till att informera våra nuvarande aktieägare om vad vi står för samt vad som händer i bolaget. Vi vill även bidra till ett ökat intresse från nya aktieägare. Genom att det skapas mer uppmärksamhet kring bolaget kan vi dessutom enklare nå våra samarbetspartners, både befintliga och nya. Vi arbetar även med att försöka öka engagemanget från medarbetare och genom en mer transparent kommunikation når vi enklare ut internt.

Vidare berättar Andrea genom vilka kanaler Isconova publicerar nyheter och information idag. Hon poängterar att det är speciellt viktigt för en ny spelare på First North att känna sig

Andrea Gottfridson

trygg med att informationen verkligen når fram till mottagaren.

– Vi vill vara säkra på att vi når det stora spektrat av mottagare som vi ska kommunicera med. För att uppfylla börskraven skickar vi ut all börspåverkande information via Cision. Kanalerna vi skickar till är bland annat Nasdaq OMX, nyhetsbyråerna Bloomberg, Reuters, Direkt och Six. Vi använder även Cisions partnersiter där vi når ut på dags-och affärspress såsom veckans affärer, di.se, dn.se, afv.se, e24.se, nordnet.se, tt.se etc.

Andrea tycker att synligheten av deras information definitivt har ökat och genom kontinuerlig bevakning av webbstatistik kan hon konstatera en ökning av trafiken till deras webbsida med cirka 35% de tre senaste månaderna.

– Det är en enorm ökning för oss. Vi ser också att vi når ut i de viktigaste kanalerna med våra pressmeddelanden och rapporter. Det är vi väldigt glada för.

annica.sandberg@cision.com'

About Annica Sandberg

Författaren har inte skrivit något ännu.
Meanwhile lets just say that we are proud Annica Sandberg contributed a whopping 125 entries.