Under Almedalsveckan intervjuades Cisions försäljningschef Jenny Bjuhr Berggren i Godmorgon Almedalen av Ida Östensson och Brit Stakston om vår journalist- och kommunikatörsundersökning som då skulle lanseras. För femte året i rad genomför vi i egen regi denna undersökning med syftet att kartlägga arbetssätt samt utmaningar i yrkesrollerna, och inte minst studera hur maktbalansen mellan journalister och kommunikatörer förändras. Detta är något som bara blir mer spännande att följa för varje år  som går då mediebranschen har genomgått stora förändringar och fortfarande gör det. Tidningar läggs ner och journalistkåren minskar, samtidigt som kommunikatörer å sin sida jobbar allt mer med egna kanaler. Ett paradigmskifte är här!

Kommunikatörer runt om på företag och organisationer jobbar ofta på helt olika sätt, och vilket arbetssätt fungerar egentligen bäst? Att skicka pressmeddelanden via e-post är fortfarande en väldigt viktig kanal för journalisterna, men kommunikatörerna går allt oftare sina egna vägar genom sociala medier, egna kontakter och nätverk. I intervjun pratar Jenny om skillnaderna i arbetssätt beroende på om man är en liten lokal organisation vs. ett globalt börsnoterat bolag. Det finns de som når ut med sina budskap helt utan att gå via journalister, och traditionell media plockar allt oftare upp nyheter från sociala medier. Många trender som vi såg i undersökningen redan förra året bekräftas och förstärks i år. Jenny berättar t.ex. om hur otroligt mycket satsningar det är på egna kanaler just nu, så som bloggar, sociala medier, podcasts – platser där det förs mycket dialog. Det är en klar fördel för de aktörer som lyckas lära sig verktygen och hantera dem bra.

Förutom detta diskuteras även jämställdhetsarbete och Cisions samarbete med Rättviseförmedlingen. Se intervjun i sin helhet nedan:

nathalie.rosenholm@cision.com'

About Nathalie Rosenholm

Jag arbetar som sälj- och marknadskoordinator för Cision Skandinavien och uppdaterar bloggen med tips för hur du bäst når ut med dina nyheter, information om våra samarbeten och events och allt annat som händer hos oss på Cision.