Våra kollegor i USA har genomfört en undersökning tillsammans med PR News om hur kommunikatörer använder sociala nätverk för att ta kontakt med journalister. Över 85 procent svarade att de använder någon av de tre dominerande sociala nätverken i kontakt med journalister och bloggare.

När det gäller sociala medier som PR-verktyg svarade endast 13 procent att de använder sociala medier för att aktivt sälja in nyheter till journalister och bloggare. Över 80 procent av de tillfrågade kommunikatörerna svarade att de främst använder sociala medier till att bygga relationer med medier och påverkare, dela nyheter eller ge feedback på produkter och tjänster.

Siffrorna från Hammer & Hanborgs undersökning Kommunikatören 2012 visade att Sveriges kommunikatörer har en liknande inställning till användningen av sociala medier i kommunikationen med sina kunder, där 87 procent svarade att deras företag främst använder sociala medier som ett relationsskapande och varumärkesbyggande verktyg. Undrar om det är liknande siffror gällande kontakt med journalister och bloggare också?

Slutligen visar undersökningen att e-mail fortfarande är det vanligaste sättet för kommunikatörer att skicka pressreleaser och idéer till nyhetsmedier. Över 90 procent av de nära 300 personer som svarade sa dessutom att de kommer att fortsätta att använda sig av e-mail i samma utsträckning det kommande året.

anna.westrin@cision.com'

About Anna Westrin

Författaren har inte skrivit något ännu.
Meanwhile lets just say that we are proud Anna Westrin contributed a whopping 100 entries.