Enligt en undersökning gjord av Cision Europe och Canterbury Christ Church University använder 97,2 procent av svenska journalister någon form av sociala medier i sin yrkesroll. De har även den mest positiva synen på sociala mediers inverkan på journalistiken jämfört med de elva andra länderna i undersökningen.

Svenska journalister har en stark tro på att sociala medier är viktiga i deras yrkesroll, men det avspeglar sig inte lika starkt i deras eget sätt att arbeta. Det är kanske så att de har en önskan om hur de skulle vilja använda sociala medier men har inte möjlighet att omsätta det i praktiken. Det finns inte heller något i undersökningen som tyder på att journalister vill bli pitchade i sociala medier, däremot mycket som tyder på att de vill göra research samt bygga relationer vilket kan vara viktigt att ta hänsyn till som kommunikatör.

Key findings:

  • Hälften av journalisterna underhåller en arbetsrelaterad blogg.
  • Den vanligaste anledningen till att använda sociala medier är för informationssökning
  • Fyra av tio journalister anser att sociala medier ökar deras produktivitetsnivå.
  • Nära en fjärdedel av journalisterna uppger att de undviker sociala medier på grund av oro över säkerhet och privathet.

Jämfört med de andra länderna har de svenska journalisterna minst negativ syn på barriärer till att använda sociala medier och även den mest positiva inställningen till sociala mediers inverkan på yrkesrollen. I en total ranking där parametrar för åtta av ländernas svar vägs samman, visar det sig att Canada är det land som hamnar i topp. Tyskland och Finland hamnar i botten.

Social Journalism Barometer

Undersökningen visar också att det är stora skillnader på användandet av sociala medier mellan journalister beroende om de arbetar på onlinemedier, tidningsredaktioner, TV/radio eller månadsmagasin. Online-journalister är de mest aktiva på sociala medier, där 42,7% uppger att de använder sig av ett konto dagligen, medan siffran endast är 17,7 % för de som arbetar på tidningsredaktioner.

Här kan du läsa mer om undersökningen och ladda ner hela sammanställningen.

anna.westrin@cision.com'

About Anna Westrin

Författaren har inte skrivit något ännu.
Meanwhile lets just say that we are proud Anna Westrin contributed a whopping 100 entries.