Den kompletta kommunikationsplattformen

På Cisions integrerade plattform fattar du motiverade, datadrivna beslut i realtid och styr din kampanj i alla steg av kommunikationscykeln. Bevaka din omvärld, identifiera och bygg relationer med rätt influencers, skapa värdefullt innehåll, interagera med din målgrupp och analysera effekten av din kampanj för att optimera nästa.

Alla verktyg i ett

Tiden då du behövde fem olika inlogg är förbi. Sköt hela kommunikationscykeln i Cision Comms Cloud.

Bevaka din omvärld

Håll koll på vilka som pratar om dig och vem som pratar med dig för att förstå hur det går för dina kampanjer och vad andra tycker om ditt varumärke. Nu kan du gå ännu djupare för att förstå vilka ämnen och budskap det är som skapar engagemang och interaktioner.

Sätt ihop din målgrupp

Koppla samman ditt varumärke med influencers, opinionsbildare och beslutsfattare genom marknadens mest omfattande mediedatabas. Med Cision Communications Cloud kan du skapa relationer med nyckelpersoner som ger dig tillgång till din målgrupp och möjliggör effektiv kommunikation till rätt mottagare.

Distribuera dina nyheter

Ge dig själv de bästa förutsättningarna att uppnå dina kommunikationsmål med det största distributionsnätverket på marknaden. Med Cision Comms Cloud kan du distribuera dina nyheter till flera målgrupper på flera sätt.

Analysera din påverkan

Att samla in mängder av data och siffror är en sak, att omvandla det till analys och värdefulla insikter är en annan. Cision Communications Clouds nya plattform ger dig möjligheten att mäta effekten av dina kampanjer och för första gången kunna visa vilka ekonomiska effekter din förtjänta kommunikation har genererat. Genom att kontinuerligt analysera din verksamhet kan du även ständigt optimera dina kampanjer för en effektivare kommunikation.