Nå ut till intressenter, aktieägare och journalister och uppfyll kraven på samtidighet och spridning med Cision IR Edition

Kommunikation för Investor Relations.
Cision har ett lätthanterligt utskicksverktyg. För att uppfylla börskraven skickar vi ut all börspåverkande information via Cision och vet då att vi når bland annat Nasdaq OMX, de olika nyhetsbyråerna men också våra konton på Facebook och Twitter. Vi har också gjort en koppling direkt till vår hemsida så att våra pressmeddelanden publiceras automatiskt även där.
- Ulrica Nyström Bertilsson, Marketing & Sales Coordinator, Sensys Traffic AB
Se hur vi kan hjälpa dig
Communicate Like Never Before.
Request A Demo

Relaterat innehåll

Få tips och inspiration kring hur du bäst arbetar med din kommunikation genom våra nyhetsbrev. Vi delar med oss av konkreta case, undersökningar och mycket mer!

11/07/2016

Den gröna trenden är här för att stanna – fler och fler väljer bort kött helt eller delvis och intresset […]

25/09/2019