Underlätta för besökare, intressenter och aktieägare och visa upp er finansiella information direkt på er hemsida.

PRENUMERATION
Prenumeration på din hemsida.

Prenumerationslösning för din hemsida

Vill du att dina intressenter lätt skall kunna prenumerera på dina nyheter? Vi erbjuder anpassningsbara prenumerationslösningar som gör det enkelt för besökare på din webbplats att prenumerera på din finansiella information. Besökarna kan själva skräddarsy vad de är intresserade av utifrån språk och typ av information.

Beställ tjänsten
AKTIEKURS
Aktiekursgraf finns som modul.

Aktiekursinformation

Med vår aktiekursgraf och aktiekursticker syns ditt företags aktiekursutveckling, jämförelseindex, procentuell förändring samt omsatt antal aktier.
Aktiekursgrafen kan länkas till andra moduler för att få en eventuell orsaksförklaring till en upp eller nedgång. Exempelvis kan pressmeddelanden, rapporter, totalavkastning, insynshandel och kalenderhändelser integreras i grafen.

Beställ tjänsten
INSYNSHANDEL
Synliggör dina transaktioner på hemsidan.

Synliggör transaktioner

Med denna webblösning sköts publicering av insynshandeln i bolaget automatiskt. Informationen hämtas från Finansinspektionens svenska register över insynstransaktioner och uppdateras automatiskt dagligen.

Insynstransaktionerna visas i en lista där besökaren kan sortera informationen efter transaktionsdag, namn, position, instrument eller kvantitet.

Beställ tjänsten
AKTIEÄGARSTRUKTUR
Aktieägarstruktur direkt på din webbplats.

Presentera ditt bolags ägarbild

Tillsammans med Euroclear Sweden erbjuder vi en helt ny webblösning där information kring aktieägare och ägarstruktur presenteras automatiskt, direkt på företagets webbplats.

Du har möjlighet att välja mellan ett antal olika ägarrapporter, t.ex. de största ägarna, storleksklasser, geografisk spridning med mera, och kan på så vis komponera din egen aktieägarinformation. All data i modulen uppdateras månadsvis per automatik från Euroclear Sweden, förutsatt att ni som kund har en månatlig uppdatering i Euroclears analys-tjänst.

Beställ tjänsten
ESTIMATMODUL
Estimatmodul från SME direkt.

Estimatmodul från SME Direkt

I samarbete med SME Direkt erbjuder Cision professionella informationsmoduler där aktiemarknadens vinstförväntningar presenteras automatiskt direkt på företagets webbplats. Tjänsten innefattar moduler för presentation av analytikernas prognoser för årsdata, kvartalsdata samt rekommendationer (köp, behåll eller sälj) för ett visst noterat bolag. All data i modulerna uppdateras per automatik utifrån SME Direkts uppdateringar.

Beställ tjänsten
Det jag uppskattar mest med Cision är att ha en engagerad kontaktperson som är lyhörd för mina synpunkter och en service som är tillförlitlig och snabb.
- Hannelore Söderberg, IR ansvarig, Indutrade AB
Se hur vi kan hjälpa dig
Communicate Like Never Before.
Request A Demo