Igår medverkade Cision som sponsorer och åhörare på Nordic Investor Relations Conference, en årlig konferens som arrangeras av de nordiska IR-föreningarna.

Magnus BillingNasdaq OMX inledde med att berätta om det allmänna börsklimatet. På frågeställningen ”The Stock Exchange – will it ever be as attractive as it used to be?” så svarade han: “Nej – den kommer att bli ännu mer attraktiv i framtiden.” Som de flesta säkert har läst är det i år proppen ur vad gäller nynoteringar, så framtiden för Börsen ser onekligen ljus ut!

Därefter hade Martin Guri, Chief Analyst Equity Strategy på Nordea Markets, ett föredrag om den ekonomiska situationen i världsekonomin och förutspådde vad som händer både på kort och lite längre sikt. Dagens situation karaktäriseras enligt honom av fyra faktorer; en stark ekonomi, mycket kapital, låg alternativavkastning och låg riskaversion. Så länge dessa faktorer består så kommer den nuvarande positiva marknadstrenden att fortsätta enligt honom. Ett P/E tal på 20 är det nya 15 sa han bland annat, till glädje för salens alla aktieägare. För Europa pekar de flesta kurvor uppåt, även om den höga arbetslösheten, den starka euron och den låga inflationen är orosmoln. För Kina karaktäriseras ekonomin av alltför mycket tillgängliga krediter där bidraget till BNP från kredittillväxten stadigt har sjunkit de senaste åren, troligen till följd av en brist på lönsamma investeringsprojekt.

Vad gäller de lite längre prognoserna så är de globala realräntorna historiskt låga på under 0,5%, och till glädje för alla med bostadslån så hävdade han att de kommer att fortsätta på samma nivåer under en överskådlig framtid. Befolkningsmängden minskar i Japan, Kina och Europa, medan den i USA ökar rätt kraftigt till följd av invandring. En minskande befolkning betyder att färre i arbetsför ålder måste försörja allt fler äldre, ålderspyramiden med en stor ung befolkning övergår till att likna ett symmetriskt torn, och det står klart att Japan, Kina och Europa kommer att behöva möta dessa utmaningar långt före USA.

Därefter hade Ebba Sjögren och Anja Hjelström från Handelshögskolan ett föredrar om deras rapport ”An investigation of capital market actor´s use of financial reports”. Många analytiker verkar först bilda sig en uppfattning om bolaget, en ”Company thesis”, ofta genom att läsa genom bolagets årsredovisning. Därefter handlar det mer om att analysera avvikelser från de förväntade resultaten och anledningen till dessa. Utöver att bilda sig en ”företagstes” så använder analytikerna även årsredovisningarna som en referensbok och för att hitta information som ej finns med i kvartalsrapporterna. Kvartalsrapporterna använder man för att se om företaget är ”on track” gentemot förväntningarna, vilket nog inte kommer som någon överraskning för någon.

Efter det pratade Robin Teigland, också från Handelshögskolan, om ”A challenging media landscape”. Hon pratade mycket om sociala medier och hur det har förändrat medielandskapet, men även nyare trender såsom nya investeringsmöjligheter via crowd funding och även nya betalningslösningar såsom bitcoin.

Steve Kelly avslutade dagen med att prata om ”Expectations on a professional IR function” och några av de mest intressanta resultaten från IR undersökningen Extel.

En dag full av intressanta IR-seminarier och trevligt mingel var till sin ända, och många av besökarna uppsökte förmodligen närmsta uteservering för något läskande i högsommarvärmen!

 

Patrik.Sundqvist@cision.com'

About Patrik Sundqvist

Författaren har inte skrivit något ännu.
Meanwhile lets just say that we are proud Patrik Sundqvist contributed a whopping 1 entries.