Igår anordnade Cision, tillsammans med Jansäter Kommunikation, ett frukostseminarium i Malmö på temat content marketing – värde, nytta och praktiskt tillvägagångssätt. Många nyfikna deltagare kom till frukostmötet och fyllde Relations for Business lokal på Norra Vallgatan till bredden.

Pia Jansäter inledde med att tala om content marketing vs traditionell marknadsföring och hur centralt det är att ta fram innehåll (content) där budskapet är relevant, engagerande och skapar värde och nytta för läsaren. Pia redogjorde även för Thomas Barregrens fyra principer som han menar kan användas för att testa om en marknadsföringsaktivitet är content marketing eller inte. Alla fyra principer måste vara uppfyllda – annars är det inte content marketing menar Thomas. Ett av dessa kriterier är att Content marketing fokuserar på medier som du äger, inte hyr. Att ”äga” avser här att du kontrollerar vad som publiceras i mediumet och när, och att det tydligt framgår för publiken att det är du som är avsändaren.

Därefter tog Jenny Bjuhr Berggren vid och talade om hur viktigt det är att man som professionell kommunikatör idag har ett komplext och föränderligt medielandskap att förhålla sig till och mängder med kanaler där man som företag/organisation kan nå ut direkt till sin målgrupp. Detta ställer högre krav på kommunikationsproffs som måste ha kunskap om var målgruppen finns och vilken typ av innehåll som engagerar dem. Det gör även att ansvariga för information, marknadsföring, sponsring, online, e-commerce, o.s.v. behöver arbeta allt mer integrerat och mer redaktionellt än tidigare oavsett om det är en till två personer som gör jobbet eller en stor avdelning.

När budskapet väl har spridits och publicerats finns det konkreta tillvägagångssätt för att förstärka det via ”content marketing amplification”. Jenny berättade om ett par konkreta fall där Cision har hjälpt sina kunder att förstärka budskap genom content marketing amplification för att driva fler relevanta besökare till  en bloggpost, artikel, video, etc. i syfte att driva opinion eller försäljning. Jenny berättade även om Unionen som ville förstärka en case-film om en framgångsrik online-strejk som de hade genomfört. Ett annat case Jenny berättade om var Happy Socks som ville förstärka en positiv artikel i The Guardian om deras samarbete med Candy Crush.

Avslutningsvis var det en paneldiskussion med lokalpolitiker från Malmö. Partierna S, Mp, Fp, M och Kd var representerade i panelen, där moderator Pia Jansäter frågade dem om och hur de kommer använda content marketing i sitt kampanjarbete med två olika val framför sig i år. Samtliga säger sig arbeta med content marketing på olika sätt och håller med om att det är viktigt. Flera av dem betonade att slimmade budgetar tvingar dem att optimera sina resurser på ett smart sätt och att de mest centrala forumen för dem var Facebook och Twitter. Där bygger de relation med sina väljare (och blivande väljare) och där förs det mesta av dialogen.

Vill du veta mer om hur du kan sprida ditt innehåll till relevanta mottagare?
Kontakta oss så berättar vi mer!

nathalie.rosenholm@cision.com'

About Nathalie Rosenholm

Jag arbetar som sälj- och marknadskoordinator för Cision Skandinavien och uppdaterar bloggen med tips för hur du bäst når ut med dina nyheter, information om våra samarbeten och events och allt annat som händer hos oss på Cision.