I onsdags arrangerade Cision, Grayling, Setterwalls och SIRA det återkommande seminariet, IR Excellence. Den här gången diskuterades hur  börsföretag hanterar  sin kommunikation i dagens turbulenta aktiemarknad.

Lennart Ekdal var som vanligt mycket bra i rollen som moderator. I panelen ingick : Thomas Backteman, kommunikationsdirektör, Swedbank,m Pontus Herin, ekonomijournalist, Veckans Affärer och Niklas Ribbing, IR-chef, Assa Abloy.

Anders Ackebo, Setterwalls, hälsade välkommen och Carl-Johan Wachtmeister, Grayling, inledde med att ställa frågan om vad marknaden egentligen premierar: att bolagen är transparenta, eller är det kanske tvärtom så att man premieras om man inte är öppen och tydlig?

Lennart Ekdahl ville veta hur bolagen ser på läget och vilken strategi de har för sin kommunikation. Vad pratar man om vid fikat? Är det någon skillnad mot ”normalläget”?

Thomas Backteman menade att bästa strategin är att ha en beredskap för olika händelser och en stor ödmjukhet för framtiden. ”Vi vet ingenting. Självklart har dock banken fördel i att det finns en stor kunskap och kompetens internt kring olika frågor.”

Assa Abloys verksamhet påverkas inte så starkt av konjunkturen, men företaget planerar aktivt för olika tänkbara händelser. Niklas Ribbing lyfte fram vikten av att ha goda relationer att bygga på.    ”Jag tror på en kontinuerlig dialog, dialogen måste alltid odlas, även i goda tider.”

Pontus Herin menade att företagen blivit mer försiktiga i sina uttalanden, vilket bland annat märks i kvartalsrapporterna, där skrivningarna närmar sig varandra. Jämfört med 2008 finns en helt annan förståelse för allvaret i situationen. ”Bolagen har varit väldigt öppna och det är ingen som hävdar att detta inte kan komma att påverka bolaget. Man har en större respekt för balansräkningen.”

Läs hela referatet här

annica.sandberg@cision.com'

About Annica Sandberg

Författaren har inte skrivit något ännu.
Meanwhile lets just say that we are proud Annica Sandberg contributed a whopping 125 entries.