Hur ska man som professionell kommunikatör hantera alla nya utmaningar man ställs inför i takt med att medielandskapet snabbt förändras och de traditionella framgångsrecepten inte längre är tillräckliga? Hur ska man jobba med innehåll? Vilken kompetens behöver man ha tillgång till? Vilka kanaler ska man jobba med?

De här frågorna ägnar vi på Cision oss åt hela dagarna och de löper som en röd tråd genom alla våra kundseminarier, blogginlägg, undersökningar och inte minst våra tjänster. Vår utgångspunkt är vanligtvis kommunikatörerna på kommunikations-, informations- eller pressavdelningen. Vi följer på nära håll hur deras arbete mer och mer integreras med marknadsavdelningen. Hur den traditionella uppdelningen mellan ägt, köpt och förtjänat utrymme plånas ut och mer och mer flyter ihop till ett gemensamt uppdrag att få ut sitt budskap på ett sätt som stöttar affären. Därför var det roligt att lyssna till marknadschefer och medieköpare och deras syn på den här utvecklingen. Håller de med PR-sidan om att gränserna suddas ut och behoven av integration och samarbete ökar?

Mediedagen 2014 på tema mod och relevans, i Dagens Medias regi fick jag bekräftat att marknadschefer och medieköpare ser på den här utveckling på precis samma sätt, bara ur en annan vinkel. Både PR- och marknadssidan är överens om att de har mycket att lära av den andra gruppen och påpekar att behovet av att arbeta mer integrerat inom, inte minst, content marketing-området, är mer och mer självklart. När medielandskapet och förutsättningarna för att nå ut med sina budskap förändras så måste vårt sätt att arbeta och organisera oss göra det också.

På Cision följde vi med spänning den första av våra kunder som valde att slå ihop alla kommunikationsdiscipliner till en enda redaktion. Detta var 2008. Sedan dess har vi följt flera stora och lite mindre företag gå samma väg men inte förrän nu tycker vi oss se en tendens till ketchupeffekt i företagens sätt att organisera sina marknads- och kommunikationsavdelningar. Kärt barn har många namn; redaktion, story board, editorial office, editorial desk, story hub, newsdesk, o.s.v. Oavsett benämning så handlar det om att extern och intern kommunikation, online och offline, PR och marknadsföring måste arbeta mer samordnat i framtiden för att dra nytta av alla nya möjligheter som står till buds.

Mediedagen bekräftades denna utveckling av så gott som samtliga talare. En del uttryckte sig i lite mjukare termer av utveckling och anpassning, andra mer kraftfullt med påståenden som ”de som inte klarar av att ställa om sig kommer att försvinna”.

Läs gärna mina fortsatta reflektioner från Mediedagen i detta blogginlägg där jag berättar vidare om strategi, relevans och flexibilitet.

Jenny.BjuhrBerggren@cision.com'

About Jenny Bjuhr Berggren

Jag arbetar som Försäljningschef för Cision i Sverige. På bloggen bidrar jag bland annat med trendspaningar inom kommunikation och PR och rapporterar från event. Jag har alltid affärsnyttohatten på!