Igår hade vi ett förmiddagsseminarium där bland annat Cisions VD Magnus Thell pratade om content marketing. Men vad är definitionen av content marketing egentligen? 

Cision - Magnus Thell om definitionen av content marketing

Cisions VD Magnus Thell pratade om content marketing under gårdagens seminarium.

Vi lånar några bra formulering från Thomas Barregren, VD för Göteborgsföretaget KNTNT som arbetar med rådgivning kring just content marketing. Samma inlägg finns tidigare publicerat i en längre version på KNTNTs blogg – läs hela inlägget här.

“CONTENT MARKETING – ”TELEGRAM STYLE”

Content marketing är redaktionell marknadskommunikation.

SAMMA SAK FAST MED NÅGRA FLER ORD

Content marketing är en form av värdeskapande marknadskommunikation där värdet ligger i själva det som kommuniceras, det vill säga i innehållet. Den bärande idén är att publicera innehåll som målgruppen finner värdefullt i syfte att generera och upprätthålla kundrelationer inom målgruppen.

DEN LÅNGA FÖRKLARINGEN

Content marketing är som namnet antyder en form av marknadsföring. En form där innehåll står i fokus. De flesta som hör termen anar att det handlar om att producera innehåll, mycket innehåll, som attraherar kunder. Det är rätt. Men samtidigt väldigt fel.

Idéen går mycket djupare än bara att producera innehåll. Content marketing handlar om att göra marknadskommunikationen i sig värdefull för kunder. Som fördjupande blogginlägg, som gör kunder medvetna om möjligheter, samtidigt som de får ett mervärde i form av kunskap. Som ett program med återkommande frukostseminarium, som etablerar bilden av arrangören som kunnig och engagerad inom området, samtidigt som kunderna får ett mervärde i form av inspiration. Eller som en serie underhållande videoklipp, som bygger varumärket och attraherar nya kunder, samtidigt som kunderna får en stunds förströelse.

TRE PRINCIPER

Den till synes enkla beskrivningen ovan rymmer tre viktiga principer:

Det är företaget självt som publicerar innehållet. Naturligtvis kan de anlita någon som gör det faktiska arbetet att skapa och publicera innehåll. Och naturligtvis kan de publicera innehållet i kanaler som de själva inte äger. Men det måste tydligt framgå att det är företaget som är avsändare och utgivare av innehållet.

Målgruppen måste uppleva innehållet som värdefullt. Givet den allmänna misstänksamheten mot marknadskommunikation så ställer detta höga krav på innehållet, som måste upplevas lärorikt, informativt eller underhållande, upplevas ärligt eller sakligt och inte får upplevas som ett försök att sälja.

Syftet är att generera eller upprätthålla kundrelationer. Content marketing är inte ett ändamål i sig (som journalistik är). Det är ett medel för att attrahera potentiella kunder, göra dem till betalande kunder och behålla dem som lojala kunder.

En praktisk konsekvens av principerna är att content marketing är långsiktigt, att produktion av innehåll skall ske systematiskt och att publicering måste ske regelbundet. Långsiktigt eftersom det tar tid innan content marketing börjar ge effekt i form av genererade kunder. Regelbundet eftersom ett syfte är att upprätthålla kundrelationer. Och systematiskt eftersom det krävs regelbunden produktion av värdefullt innehåll under en längre tid. Med andra ord, content marketing kräver redaktionellt arbete. Företag bör därför organisera sin PR- och marknadsverkamhet som en redaktion.

Självaste innehållet kan ha många olika former. Det kan komma i form av bildspel, blogg, bok, fallstudier, föreläsningsserie, informationsgrafik, kundtidning, kunskapsbank, nyhetsbrev, podcast, webb-TV och mycket annat.”

– Thomas Barregren, VD KNTNT

Kntnt hjälper ledningen i svenska företag att navigera i den nya eran där kommunikation av värdeskapande innehåll är A och O för att nå ut i det digitala bruset. Kntnt hjälper marknads- och kommunikationsavdelningarna med innehållsstrategi och att införa content marketing. Kntnt utvecklar också ett verktyg för att planera och leda produktion och publicering av innehåll i olika kanaler.

anna.westrin@cision.com'

About Anna Westrin

Författaren har inte skrivit något ännu.
Meanwhile lets just say that we are proud Anna Westrin contributed a whopping 100 entries.