Att använda sociala medier som kommunikationskanal har fullkomligen exploderat de senaste åren och stora massan av företag ser det som en viktig del i sin strategiska kommunikationsplan. Men har vi koll på vad det egentligen ger tillbaka i form av exempelvis KPI? ( Key Performance Indicator)

Den frågan ställde Silverbakks grundare Fredrik Stenbeck till deltagarna på morgonens välbesökta seminarium med temat ” Att mäta framgång i sociala medier”.  Deltagarna fick två minuter att diskutera svaret med varandra och det framkom att många företag inte har specifika mål för sina online aktiviteter eller för sin synlighet i sociala medier.

Fredrik talade även om ett exempel där företag dragit igång en online aktivitet och efter halva tiden kommit på att de borde mäta resultatet också. Men kan man mäta ett resultat när man inte vet vad målet är eller vad man vill uppnå?

Huvudbudskapet från morgonens seminarium var att när man investerar pengar och tid på att skapa aktiviteter online är det mycket viktigt att sätta upp tydliga mål för det man vill uppnå och därefter hitta en lämplig mätmetod. Detta kan tyckas självklart men ibland är det de enkla som är svårast att se.

annica.sandberg@cision.com'

About Annica Sandberg

Författaren har inte skrivit något ännu.
Meanwhile lets just say that we are proud Annica Sandberg contributed a whopping 125 entries.