affärsmedia

Sveriges bästa ekonomijournalister och affärsmedia

Varje år gör kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson en undersökning bland analytiker, förvaltare, börs-VD:ar, kommunikationschefer, IR-ansvariga samt ekonomer vid universitet och högskolor […]