Social Journalism Study

Svenska journalister lägger allt mindre tid på sociala medier och delas in i fem typer av användare

Upp till två timmar om dagen – det är så mycket tid svenska journalister lägger på sociala medier. Det visar […]